Kraftig økning i antall selvmord i USA

Selvmordsraten i USA har økt med hele 33 prosent siden 1999 og er nesten fire ganger så høy blant menn som kvinner, viser tall fra myndighetene.

Over 47.000 amerikanere tok livet sitt i 2017, og selvmord var den nest vanligste dødsårsaken blant unge mellom 10 og 34 år, ifølge Centers for Disease Control and Prevention.

Ifølge statistikken fant det dette året sted mer enn dobbelt så mange selvmord som drap i USA, og antallet øker.

Mens det i 1999 ble registrert 10,5 selvmord per 100.000 innbyggere, var dette i 2017 økt til 14 per 100.000.

Barn og unge

517 barn i alderen 10 til 14 år tok livet sitt, og det samme gjorde 6.252 i alderen 15 til 24 år. Dette var det høyeste antallet siden 2000.

Eksperter kaller det økende antallet selvmord en folkehelsekrise og konstaterer at antallet øker i alle grupper av befolkningen, bortsett fra eldre over 75 år.

Flest menn

Flest kvinner forsøker å begå selvmord, men selvmordsraten blant menn er likevel nesten fire ganger så høy. Blant kvinner var det 6,1 selvmord per 100.000 innbyggere i 2017, mens det blant menn var 22,4 per 100.000.

Forskere tror dette skyldes metodene som brukes, ettersom menn ofte bruker skytevåpen, mens kvinner bruker legemidler.

Blant kvinner var selvmordsraten høyest – 10 per 100.000 – i aldersgruppen 45 til 54 år, mens den blant menn var høyest – 31 per 100.000 – i aldersgruppen 65 år og eldre.

Forskerne frykter imidlertid at det er store mørketall, blant annet fordi selvmord med piller ofte blir registrert som overdosedødsfall.

Mange årsaker

Årsakene til selvmord er mange og sammensatte, konkluderer forskerne.

Blant unge er økende bruk av sosiale medier, med fare for netthets og mobbing, trolig en medvirkende årsak, til tider i kombinasjon med isolasjon og ensomhet.

Blant middelaldrende spiller ofte arbeidsledighet inn, særlig i grisgrendte og fattige deler av landet.