Indisk domstol forbyr surrogati til utlendinger

India vil ikke lenger tillate surrogati for utenlandske borgere.

Surrogatmødre venter på å bli undersøkt ved Dr. Nayna Patel's klinikk i Gujarat i India.
  • Ntb

«Regjeringen støtter ikke kommersielt surrogati», skriver Indias regjering i en erklæring til landets høyesterett, som for tiden har en sak om surrogatibransjen oppe til behandling.

Det er kun indiske par som skal kunne benytte seg av surrogati, fastslår regjeringen, som bekrefter at kommersielle surrogatitjenester blir forbudt. «Ingen utlendinger kan benytte seg av surrogatitjenester i India.»

Stor bransje

India har lenge signalisert at de ønsker å stramme inn på den sterkt økende surrogatitrafikken, og høyesterett ba i forrige måned regjeringen om å komme med nye reguleringer for bransjen.

Det er blitt anslått at surrogatibransjen i India i dag omsetter for rundt 1,2 milliarder norske kroner. Bransjen har vokst med 20 prosent i året. Kritiske røster mener imidlertid at surrogatibransjen utnytter unge og fattige indiske kvinner, som betales for å «leie ut» livmoren til andre.

Sent tirsdag kveld indisk tid sendte Indian Council of Medical Research (ICMR) ut en melding til alle surrogatklinikkene i India om at det ikke lenger er lov å ha utenlandske pasienter, skriver Nettavisen.

Dermed gjenstår kun den formelle behandlingen i parlamentet for å vedta den nye surrogatiloven.

Ett av få land

India er ett av relativt få land som har tillatt kvinner å bære fram barn for andre mot betaling. Flere tusen barnløse utlendinger har benyttet seg av tilbudet, som vanligvis foregår ved prøverørsbefruktning og overføring av embryoer.

Sosialantropolog Kristin Engh Førde, som skriver doktorgrad om surrogati i India, sier til Nettavisen at markedet ble strammet kraftig inn i 2012 og 2013. Det førte ifølge henne til at nordmenn sluttet å reise til India for surrogati.

India har fra sommeren 2013 krevd at par som ønsker surrogati, må få en bekreftelse fra myndighetene om at surrogati er akseptert i hjemlandet. En slik bekreftelse vil norske myndigheter ikke gi.

Vil du lese mer om diskusjonen rundt alternative måter å få barn, anbefaler vi politisk redaktør Trine Eilertsens kommentar om eggdonasjon.