Verden

Stortingsrepresentant kritiserer Jagland i korrupsjonssaken: – Han reagerte altfor sent.

Europarådets parlamentarikerforsamling er uavhengig og mulig korrupsjon er ikke Thorbjørn Jaglands ansvar, mener derimot tidligere ambassadør.

Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland.
  • Per Kristian Aale
    Per Kristian Aale
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Aserbajdsjan skal ha bestukket politikere i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) for å stoppe kritikk av menneskerettighetsbrudd.

Aftenposten har dokumentert at det var flere som varslet om korrupsjonssaken i mange år, og at den var bredt kjent i Europarådet i Strasbourg. Likevel ble ikke noe gjort. Først i sommer ble det satt ned en uavhengig granskningskommisjon. Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland kjente til korrupsjonsanklagene allerede i 2012, ifølge armenske og aserbajdsjanske medier.

­– Jagland burde ha slått alarm om dette overfor parlamentarikerforsamlingen for lenge siden. Korrupsjonsanklagene har undergravd tilliten til hele Europarådet, og han burde ha gjort det for å hegne om organisasjonens mandat og integritet, sier Ingjerd Schou (H), som leder den norske delegasjonen av stortingsrepresentanter til PACE.

Aftenposten var i kontakt med Jaglands pressesjef torsdag og fredag for å få en kommentar fra generalsekretæren, men det har vi ikke fått.

Ingjerd Schou (H) leder den norske delegasjonen av stortingsrepresentanter til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE).

Mye han kunne ha gjort

Selv om Jagland ikke kunne ha initiert en uavhengig granskning av forholdene fordi PACE er uavhengig, mener Schou at generalsekretæren har flere arenaer han kunne ha brukt for å presse politikerne til handling:

*Når han fire ganger i året holder tale og svarer på spørsmål fra PACE-representantene.

*Ta det opp i ministerkomiteen der representanter for medlemslandenes regjeringer møtes.

Flere politikere har pekt på at Aserbajdsjan fikk stor makt i PACE, og at et nettverk som forsvarte landet, klarte å stoppe politikere fra Norge og andre land som forsøkte å gjøre noe med problemet. Det var kun presidenten for forsamlingen som kunne starte en granskning, og han var en del av nettverket som støttet Aserbajdsjan.

– Jagland kunne ha hjulpet oss, men isteden måtte vi selv kjempe igjennom en uavhengig granskning av korrupsjonsbeskyldningene og strengere etiske regler, sier Schou.

Ikke Jaglands ansvar

Torbjørn Frøysnes, som de siste åtte årene har vært Europarådets ambassadør i Brussel, fremholder at Jagland ikke har ansvar for PACE. Den pensjonerte ambassadøren peker på at generalsekretærens ansvar gjelder det mellomstatlige samarbeidet. Det innebærer å påse at Aserbajdsjan oppfyller de forpliktelsene det har på demokrati og menneskerettigheter som medlem av Europarådet.

– Det er praksis med at generalsekretæren skal være varsom med å blande seg inn i forhandlingene i forsamlingen. Formelt sett kunne han ikke forlange en granskning, sier Frøysnes.

Jagland har tidligere sagt at han ikke kunne gjøre noe med korrupsjonsbeskyldningene fordi PACE er uavhengig, og at det var politikerne selv som har vært ansvarlige for å rydde opp. I mars i år sendte han likevel et brev til PACEs daværende president med krav om granskning.

Jagland har også pekt på at han har gjort mye for å kjempe mot korrupsjon og menneskerettighetsbrudd i Aserbajdsjan. Ingen har kritisert generalsekretæren på dette området.

Torbjørn Frøysnes har de siste åtte årene vært Europarådets ambassadør i Brussel. Nå er han pensjonert.

Rammer hele organisasjonen

Professor i statsvitenskap, Janne Haaland Matlary, fremholder at Jagland ikke kunne ha intervenert direkte i en parlamentarikerforsamling som utgår fra medlemslandenes nasjonalforsamlinger. Samtidig peker hun på at alle deler av Europarådet – parlamentarikerforsamlingen, domstolen og ministerkomiteen – er i samme business og fremmer de samme målene, nemlig menneskerettigheter, demokrati og rettsstat.

– At det har foreligget sterke mistanker om grov korrupsjon i ett av organene, er derfor i høyeste grad generalsekretærens sak. Hvis noen del av Europarådet er korrupt, slår det bena under hele den moralske autoritet organisasjonen har, sier Matlary som mener at Jagland burde ha gjort noe for lenge siden fordi slik korrupsjon er «fullstendig ødeleggende for Europarådets oppdrag».

Professor i statsvitenskap, Janne Haaland Matlary.

Få frem uten å beskylde noen for korrupsjon

Matlary fremholder at Jagland kunne ha satt korrupsjonsbeskyldningene på agendaen ved å påpeke den store forskjellen mellom PACEs rosende omtale av det autoritære aserbajdsjanske regimet og hvordan anerkjente miljøer vurderte situasjonen. Dette kunne han ha gjort i internasjonale medier, i ministerkomiteen og når han snakker til parlamentarikerforsamlingen.

– Det mest sjokkerende er at dette kunne foregå i årevis og at «alle» visste, men ingen gjorde noe. Saken er så ødeleggende for Europarådet at dette burde vært håndtert på et tidlig tidspunkt.

Samtidig understreker hun at PACE er den mest skyldige fordi forsamlingen vil ha seg frabedt innblanding, men samtidig har den latt det skure og gå uten å undersøke korrupsjonsbeskyldningene.

Les mer om

  1. Thorbjørn Jagland
  2. Europarådet
  3. Ingjerd Schou
  4. Aserbajdsjan