Forsvarer russisk lov som forbyr positiv omtale av homofile

Petr Svirin ved den russiske ambassaden i Norge sier at Den russiske Føderasjonen bygger på tradisjonelle familieverdier.

Petr Svirin ved den russiske ambassaden i Oslo mener at reaksjonene i etterkant av signeringen av loven er hysteri basert på en misforståelse.

I juni vedtok Russland endring til en lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelig informasjon. Denne loven forbyr blant annet propaganda av homofile til barn og unge. Den såkalte anti-propaganda-loven har skapt voldsomme reaksjoner blant menneskerettighetsorganisasjoner og er blitt kritisert både av Nordisk råd, EU og av Norges utenriksminister Espen Barth Eide.

Petr Svirin, pressesekretær ved den russiske ambassaden i Norge, mener at reaksjonene stammer fra en mangelfull forståelse om hva loven faktisk sier.

– Loven fastsetter hvilke handlinger som det er ulovlig å omtale positivt, propagandere, overfor barn og unge. Dette er handlinger som den russiske stat mener kan være farlige for barn og unges helse og oppvekst. Dette inkluderer for eksempel selvmord, narkotika, alkohol, tobakk, ikke-tradisjonelle seksuelle verdier og pornografi.

— Ikke diskriminering

- Hva menes egentlig med propaganda?

— Propaganda er en aktiv, offentlig handling. Det er dermed ikke forbudt for homofile å holde hender, eller å lovlig demonstrere for homofiles rettigheter eller ha en offentlig debatt om dette. Jeg mener at det heller ikke er ulovlig å vise en film som viser homoseksualitet som noe positivt så lenge det er 18-årsgrense på filmen.

Les også

Homoparader retter blikket mot Russland

— Skjønner du at noen mener det er diskriminerende å sette homoseksualitet i samme bås som narkotika og vold?– Det er ikke diskriminerende, all diskriminering er forbudt i russisk lov. Homofili er ikke forbudt i Russland, det er omtalen av dette som positivt overfor mindreårige, propaganda, som er forbudt.

- Men hvorfor er homofili farlig på lik linje med narkotika?

— Dette gjelder ikke kun homofili, men ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner som står i kontrast til tradisjonelle familieverdier. I Russlands grunnlov er tradisjonelle familieverdier formulert som mor, far og barn. Vesten kan like det eller ikke, men dette er de tradisjonelle familieverdiene som vår lovgivning tar utgangspunkt i. Dette er også i tråd med FNs Barnekonvensjon som sier at enhver stat skal beskytte barn mot informasjon som kan være skadelig for barnet.

- Når vi snakker om FN, flere mener at dette er et brudd på FNs menneskerettighetskonvensjon artikkel 2 som sier at enhver har krav på alle de rettigheter, uten forskjell av noen art. Hva er din kommentar til dette?

– Og dette er noe vi også følger i Russland. Denne loven er ikke diskriminerende overfor homofile, det er et forbud mot propaganda som sier at homofili er bedre enn heteroseksuelle forhold. Det er selvfølgelig lov å være homofil i Russland. Loven følger verdier som ligger fast i Russlands grunnlov.

- Ukritisk formidlet

- Loven er fordømt fra flere hold, hva tenker den russiske stat om reaksjonene?

Les også

Varsler arrestasjoner av homofile under OL i Russland

– Massemediene har formidlet dette ukritisk som et brudd på menneskerettighetene, uten å sette seg skikkelig inn i saken. Jeg har fremdeles til gode å høre noen konkret påpeke hvorfor denne loven er et brudd på menneskerettighetene. — Flere er også bekymret for hvordan loven vil fungere i OL i Sotsji i 2014. Vil homofile idrettsutøvere kunne delta i lekene uten fare?

– Selvfølgelig. Jeg mener også at det kan være greit å ha regnbuefarger som symbol på drakten. Det som ikke er greit er hvis den utøveren bestemmer seg for å dra på en skole og snakke om hvor fint det er å være homofil.

- Det vil virke diskriminerende for mange homofile, skjønner dere det?

– Det er viktig å huske at Russland er et tradisjonelt samfunn, og Den russiske Føderasjonen står for tradisjonelle verdier. Jeg vil også legge til at russiske homoaktivister ikke ønsker en boikott av de olympiske leker.

- Angrepene forferdelige

Les også

Global homo-kampanje boikotter russisk vodka

— Hva tenker den russiske stat om homofiles rettigheter og angrep på homofile?– All diskriminering er forbudt i Russland, det er det offisielle russiske standpunktet. Angrepene på homofile er forferdelig, helt enkelt forferdelig. Men dette er et problem for politiet og de lokale myndighetene, og jeg vet at de arbeider med saken.

- Ser dere at angrepene på homofile kan være et resultat av nettopp lover som sier at homofili ikke er positivt?

– Denne loven er ny, den forbyr propaganda av ikke-tradisjonelle relasjoner til mindreårige og er ennå ikke vært prøvd for retten. Hvis det oppstår negative konsekvenser på grunn av loven, stammer dette fra en uriktig tolkning. Til nå vil jeg si at det har vært et hysteri rundt denne loven som ikke har rot i virkeligheten. Det er basert på en misforståelse og så har hysteriet rullet som en snøball uten at noen egentlig skjønner kjernen i problemstillingen.

helene.skjeggestad@aftenposten.no