Før var det ikke-tema. Nå er lov og orden blitt et av de heteste temaene i Sverige.

Det er ingen tvil om hva svenskene snakker mest om ved starten av valgåret 2018.

I midten av januar var det en eksplosjon utenfor politistasjonen i Rosengård i Malmö. Dette er bare én i rekken av alvorlige voldshendelser i Sverige den siste tiden og har gjort lov og orden til hett politisk tema.

Valgkampen før Riksdagsvalget 9. september er alt i gang i Sverige. Hittil har mye handlet om politiets problemer med å få kontroll med vold og drap blant gjenger i forstedene.

Lov og orden er nå blitt et av de mest debatterte temaene ved siden av innvandring og integrering. En fersk meningsmåling fra Demoskop gjort for Expressen viser at lov og orden nå er det viktigste spørsmålet for velgerne, foran innvandring og helsevesenet. Andelen som mener dette er den viktigste politiske saken (19 prosent) er dobbelt så stor for bare et år siden.

Dette skjer etter et år med det den nå sparkede politisjefen Dan Eliasson kalte «historiske nivåer for dødelig vold i krimininelle miljøer, terrorangrep og angrep mot politiansatte».

Har endret politikk

Svenskene er blitt beskyldt for ikke å ville diskutere innvandring. Men en analyse som meningsmålingsinstituttet SIFO Kantar gjorde av innhold på Facebook og Twitter før jul, viser at innvandring/integrering og lov og orden dominerer diskusjonene på sosiale medier.

– Siden forrige valg har Sverige fått 160.000 asylsøkere. Det har påvirket debatten. Partier som tidligere sto for at vi skulle ha en åpen og sjenerøs flyktningpolitikk, som Sverige tradisjonelt har hatt, har gått bort fra det, sier politisk kommentator Göran Eriksson i Svenska Dagbladet.

Både regjeringen og opposisjonen har strammet inn sin innvandringspolitikk. Eriksson sier at man tidligere ikke ville ha koblet innvandring og velferd. Men nå er det for eksempel et tema at arbeidsledigheten er på 3,9 prosent blant svenskfødte, mens hele 22 prosent blant «utenlandsfødte».

Ville vite kostnaden ved innvandring

– I forrige uke foreslo Moderaterna at regjeringen skal redegjøre for kostnadene ved innvandring. Det hadde ikke skjedd for tre år siden. Da ville man sagt at man ikke kan sette prislapp på det, sier Eriksson.

Meningsmålingsbyrået Novus har spurt svenskene hva de synes er viktigst. Helsevesenet topper listen, men innvandringsspørsmålet ligger som nummer to og har økt mest i betydning sammen med lov og orden.

– Innvandring har vært et av de viktigste temaene i lang tid. Den mest dramatiske endringen ser vi i spørsmål om lov og orden. Det var lenge et ikke-spørsmål, forklarer Toivo Sjörén i SIFO Kantar.

Det er altså nytt at lov og orden kommer så høyt opp på dagsordenen.

Sveriges statsminister Stefan Löfven sa nylig at politi og orden er det tredje viktigste temaet for ham, etter helsevesenet og innvandring/integrasjon.

Det har vært en sterk økning i gjengkriminalitet i forstedene til de store byene, spesielt Malmö og Stockholm. Det var 320 skyteepisoder i Sverige i fjor, ifølge tall fra politiet. Men bekymringen for politiet handler ikke bare om det. En politireform har ført til at flere distriktet har fått lavere bemanning, påpeker Sjörén.

Sparket politisjefen

For noen få uker siden fikk rikspolitisjefen Dan Eliassen sparken etter å ha fått mye kritikk. Tidligere i januar åpnet statsminister Stefan Löfven for å sette inn militæret i forstedene om politiet ikke fikk kontroll.

– Det er blitt mer tøff kriminalitet med mange drap, som i Stockholm og Malmö, og en følelse av at politiet heller ikke tar tak i hverdagskriminaliteten. Det har endret det politiske landskapet. Sosialdemokratene har måttet ta en veldig tydelig posisjon på dette området. Det er nytt, sier Sjörén.

Gjengkriminaliteten blir av noen knyttet til innvandring og integrasjon siden mye av kriminaliteten skjer i forsteder med høy andel innvandrere.

– Sverigedemokraterna sier naturligvis at dette henger sammen. Andre er ikke like tydelige på det, sier statsviter Anders Sannertsted, som har forsket på Sverigedemokraternas velgere i en årrekke.

Oppsving for Moderaterna

Han tror at det innvandringsfiendtlige partiet vil tjene på det dersom innvandring blir et stort tema i valgkampen. Akkurat nå har Høyres søsterparti Moderaterna mest fremdrift på meningsmålingene. Og ifølge den ferske målingen fra Demoskop har Moderaterna høyt troverdighet i spørsmål om lov og orden.

Men Sverigedemokraterna ligger stabilt på 16–17 prosentpoeng, et godt stykke over valgresultatet på 12 prosent fra valget i 2014.

– Det man snakker om i dag, var det kun Sverigedemokraterna som pratet om tidligere, sier Sannerstedt.

Han mener blant annet Moderaterna har endret retorikk i innvandringsdebatten.

Ifølge den siste meningsmålingen fra Novus henter Moderaterna tilbake noen velgere som de mistet til Sverigedemokraterna, mens Sverigedemokraterna har fått stemmer fra sofavelgere.

Det er nå helt jevnt mellom den borgerlige og den sosialistiske blokken.