Kritikk mot myndighetene etter drap på asylbarn i Sverige

Åtte år gamle Yara Alnajjar ble sendt til Sverige av sine palestinske foreldre for å få et bedre liv. Nå er jentas verger i Sverige siktet for å ha drept henne.

Åtte år gamle Yara ble trolig mishandlet til døde for snart to uker siden.

Sverige er rystet etter at en åtteåring 30. april ble funnet død i hjemmet til vergene som skulle ta vare på henne. Ifølge politiet er jenta blitt drept.

Jentas foreldre sendte datteren fra Gaza til Sverige for at hun skulle slippe krig. De forventet ikke at den lille jenta skulle bli drept i et så trygt land som Sverige.

— Jeg anklager meg selv. Jeg var ikke der for å beskytte min datter. Jeg hørte ikke Yaras rop om hjelp når hun trengte meg, sier jentas far Mohammed Alnajjar til den svenske avisa Expressen. Faren mener at datterens liv kunne vært reddet om myndighetene hadde gjort jobben sin.

Han sier han ikke er ute etter å ta noen, men at han vil at de ansvarlige skal få sin straff og dessuten at det skal sikres rutiner så ingen andre barn blir drept.

Vergene siktet for drap

Den grusomme drapssaken har rystet Sverige, og nå er en 31 år gammel mann og en 30 år gammel kvinne, som var hennes verger, siktet for drapet. De to er nære slektninger av åtteåringen og skal selv ha meldt fra til politiet om at jenta var død. Dødsårsaken er ennå ikke offentliggjort, men ifølge svensk politi var det synlige tegn på vold.

Les også: Tenk hvis noen hadde turt å bry seg (kronikk)

Det tok flere dager før foreldrene hjemme på Gaza fikk budskapet om at deres eldste datter var blitt drept i Sverige. Det kom gjennom Facebook, fra en bekjent som hadde plukket opp saken i mediene. Det tok enda flere dager før politiet kom på døra til familien med budskapet.

Foreldrene er ikke mistenkt for å ha noen tilknytning til drapet.

Kritiserer svenske myndigheter

Nesten to uker etter drapet har det verste sjokket lagt seg, og familien Alnajjar håper å få svar fra svenske myndigheter. Hvorfor fikk de ikke vite at barnevernet hadde blitt varslet om datterens situasjon? Hvorfor gjorde ingen noe når bekymringsmeldingene kom?

Det er spørsmål også det svenske politiet stiller seg ettersom mer og mer om den lille jentas liv kommer fram i lyset. Blant annet at barnevernet skal ha fått en bekymringsmelding med mistanke om mishandling av Yara. Flere på skolen var bekymret for hennes situasjon og meldte fra til skolens rektor. Rektoren kontaktet sosialkontoret, som fortalte at de hadde fått en henvendelse om Yara. Rektoren bestemte seg derfor for å ikke sende inn en offisiell bekymringsmelding. Rektoren har blitt midlertidig permittert mens skolen undersøker håndteringen av saken.

**Sosialkontoret hadde fått flere mindre alvorlige bekymringsmeldinger om åtteåringen. To privatpersoner hadde på to forskjellige tidspunkter meldt fra

Yara Alnajjar ble bare 8 år.

til myndighetene om at de var urolige for jenta. I tillegg kom politiet med en henvendelse om Yara til barnevernet to uker før hun ble funnet drept.**

Likevel ble ingenting gjort.

Kom alene til Sverige

I likhet med Norge, har Sverige lover som sikrer at enslige, mindreårige asylsøkere tas hånd om av barnevernet. Det skjedde også i Yaras tilfelle. Hun ble sendt til Sverige alene tidlig i 2013. Da hun ankom Sverige, ble hun innrullert i barnevernets system. Siden hun hadde slektninger i Sverige, ønsket barnevernet å plassere henne hos dem.

Flere spør seg om jenta burde ha blitt plassert hos paret. Den mannlige siktede i saken ble i 2012 mistenkt for vold og mishandling i nære relasjoner, men saken ble henlagt. Ifølge det svenske barnevernet hadde de ikke denne informasjonen da de bestemte seg for å plassere jenta hos paret.

Ingen av naboene meldte fra til politiet. Skolen sjekket ikke opp at bekymringene deres ble fulgt opp og politiet meldte fra til barnevernet i stedet for å undersøke familien selv.

Karlskrona kommune i Sverige har innkalt til krisemøte for å snakke om hvordan de kan forhindre en lignende sak i fremtiden. Barnevernet har meldt seg til granskning av de svenske myndighetene. På skolen prøver lærere å forklare Yaras klassekamerater hvorfor den lille jenta ikke er der mer.