Verden

Høyesterett skal avgjøre om snøkrabber lever på bunnen

EU mener europeiske fartøyer har rett til å fange like mye snøkrabbe utenfor Svalbard som norske fartøyer.

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at rikets øverste dommere skal behandle den såkalte snøkrabbesaken.

  • Kjetil Hanssen
    Kjetil Hanssen
    Journalist

Det er en russisk skipper og et latvisk rederi som har anket saken til Høyesterett. I Hålogaland lagmannsrett fikk skipperen 40.000 kroner i bot for ulovlig fangst av snøkrabbe på Sentralbanken mellom Svalbard og Novaja Semlja. Rederiet fikk 150.000 kroner i bot og en inndragning på 1 million kroner. Fartøyet hadde ikke tillatelse fra norske myndigheter, men fra Latvia.

Sedentær art

En av konklusjonene fra Lagmannsretten var at snøkrabben er en «sedentær art». Dermed har den aktuelle kyststat – i dette tilfelle Norge – en eksklusiv rett til å utnytte den. Sedentære arter er slike som lever på havbunnen eller som ikke kan bevege seg uten stadig kontakt med havbunnen.

Kan bruke føttene?

Lagmannsretten la til grunn ut fra et ekspertvitnes forklaring «at snøkrabben ikke har noen fysiske eller anatomiske egenskaper som gjør at den på egen hånd kan løfte seg opp fra havbunnen eller svømme».

De tiltalte argumenterte med at «snøkrabben evner å bruke føttene til å løfte seg opp fra havbunnen, og krype f.eks. på utsiden av en teine, og at individene ofte ligger eller kryper oppå hverandre på havbunnen, slik at hver enkelt ikke er i konstant kontakt med bunnen».

Tar ikke Svalbard-spørsmål

Høyesteretts ankeutvalg har nå sagt ja til å behandle dette spørsmålet og «om fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel uten at fartøyet innehar gyldig dispensasjon fra forbudet, er straffbart».

Høyesterett vil imidlertid ikke behandle et enda mer brennbart spørsmål om hvor langt ut i havområdene Svalbard-traktaten gjelder.

Det «utstår til det eventuelt blir behov for å ta stilling til det», heter det i ankeutvalgets avgjørelse. Hvis dette spørsmålet blir satt på spissen, havner Norge i konflikt med EU. Norge mener traktaten som sikrer landene likebehandling gjelder kun 12 nautiske mil ut fra kysten. EU mener den gjelder på hele kontinentalsokkelen.

Les mer om

  1. Høyesterett
  2. Svalbard