Verden

- Finanstilsynet har sviktet

Sigrid Klæboe i Tax Justice Network Norge
 • Robert Gjerde
  Journalist
 • Avsløringene i Aftenposten viser at kampen mot skatteparadiser i stor grad har vært mislykket, sier Sigrid Klæboe, daglig leder Tax Justice Network Norge.

TJN Norge er en del av den internasjonale Global Alliance for Tax Justice. Nettverket i Norge skal jobbe for global skatterettferdighet og et demokratisk og åpent skattesystem.

Stortinget må på banen

Sigrid Klæboe i TJN Norge mener Stortinget må på banen og granske hvorfor og hvordan arbeidet mot hvitvasking og skatteparadiser har sviktet så gressalt «når en norsk storbank som DNB er så sterkt involvert».

 • Stortinget må spørre seg selv hvordan noe sånn kan ha skje på Finanstilsynets vakt. Finanstilsynet er opprettet for nettopp å føre tilsyn med dette, men har sviktet, sier Klæboe.

— I stedet er det journalister som gjør jobben som tilsynet og banknæringen skulle ha gjort.

Hun sier de tiltakene Næringsdepartementet har lansert for å gi offentligheten mer innsyn i eierskap og skatteparadiser blir «veldig puslete i lys av dette».

LYDFIL: DNB sendte rike nordmenn til skatteparadis. Lytt her:

Ikke Finanstilsynets ansvar

Direktøren i Finanstilsynet, Morten Baltzersen, understreker at det er finanstilsynet i Luxemburg som fører direkte tilsyn med virksomheten i norske bankers datterselskap i Luxemburg.

— Det norske finanstilsynet har tilsynsansvaret for norske bankkonsern, som også omfatter tilsyn med at konsernet har tilfredsstillende styring og kontroll med hele konsernets virksomhet, sier han.

Baltzersen sier at Finanstilsynet også vil ta opp saken med finanstilsynet i Luxemburg, innenfor rammen av det europeiske tilsynssamarbeidet.

Eierskapsregister

Næringsdepartementet jobber nå med å etablere et eierskapsregister, etter at Stortinget i fjor vedtok at et slik register skal opprettes.

— Forslaget fra departementet, som har vært på høring, åpner bl.a. opp for at informasjon og eierskap ikke nødvendigvis skal være offentlig kjent. Departementet foreslår også at selskapene skal bli varslet hvis noen foretar søk som omfatter selskapet.

— Jeg forventer nå ambisiøse tiltak mot hemmelighold, og at tiltakene går lengre enn tidligere når Regjeringen kommer til Stortinget med endelige forslag, sier hun.

- Global hemmeligholdsindustri

Hun sier også at denne saken viser at problemene med hemmelighold ikke kan isoleres til skatteparadiser alene.

— Vi står overfor en global hemmeligholdsindustri. Vi har lenge sett at penger har flyttet fra Norge til skatteparadiser. Nå er det viktig at Norge feier for egen dør, og at Norge tar sin del av opprydningsjobben.

Les også

 1. Advokatfirmaet hevder Panama-avsløringene er straffbare

 2. Islendingene om sjokk-avsløringene: - Viser at politikerne ikke har lært noe som helst

 3. DNB-styret ber om redegjørelse fra toppsjefen etter Aftenposten-avsløring

 4. Finanspolitikere om DNB-avsløringen:«En skandale» og «en skam»

Les mer om

 1. Panama Papers
 2. Panama