Ny studie: Ett ekstra glass vin i uken kan forkorte livet med 30 minutter

De anbefalte grensene for alkoholinntak er altfor høye i mange land, slår en omfattende studie fast.

Folk som drikker mer enn syv alkoholenheter i uken, har større risiko for å dø tidlig enn dem som drikker mindre, er konklusjonen i et nytt, stort forskningsprosjekt.

Studien ble publisert i fagtidsskriftet Lancet torsdag. Den baserer seg på tall fra 83 forskningsprosjekter i 19 land som har fulgt over 600.000 mennesker som drikker alkohol.

Konklusjonen er at folk som drikker mer enn syv alkoholenheter i uken, har større risiko for å dø tidlig enn dem som drikker mindre. I Norge regnes én enhet alkohol som en 0,33 cl flaske øl eller ett lite glass vin på 12,5 cl. Se faktaboks.

Ifølge The Guardian, som har omtalt studien, vil hvert ekstra glass over den anbefalte grensen forkorte livet med en halvtime. Forskerne kom frem til at øvre grense for ukentlig inntak av alkohol ikke burde overstige 100 gram. Det tilsvarer fem standardglass vin på 17, 5 cl eller fem pints. Én britisk pint tilsvarer 56,8 cl. Studien viser at hvis man overstiger den grensen, øker risikoen for slag, aneurisme, hjertesvikt og død.

Anbefaler maks syv alkoholenheter

– Hvis du er bekymret for levetiden din, så ikke drikk mer enn syv drinker i uken, sier alkoholforsker David Jernigan ved Johns Hopkins University.

I Norge har myndighetene ingen offisielle anbefalte grenser for alkoholinntak, men Helsedirektoratet slår fast at man «ikke bør drikke alkohol for helsens skyld». De advarer om både langsiktig og kortsiktig helserisiko.

I USA anbefaler myndighetene kvinner til å ikke drikke mer enn syv enheter alkohol i uken, mens grensen for menn er 14 enheter i uken. I land som Spania og Romania er den øvre grensen for alkoholinntak satt til 20 enheter i uken for menn.

Lavere risiko for hjerteinfarkt, men større fare for andre hjerteproblemer

Ifølge studien vil en 40-åring som drikker fire enheter om dagen (tre glass vin på en kveld)redusere forventet levetid med to år. Ifølge forskernes beregninger vil altså hver alkoholenhet utover anbefalingene redusere livet med 15 minutter. Det er samme effekt som én enkelt sigarett, skriver The Guardian.

Forskerne fant høy risiko for slag, hjertefeil og andre problemer i gruppen som ble kategorisert som alkoholikere. Dette kan trolig knyttes til at alkohol kan øke blodtrykket og kolesterolnivået, ifølge forskerne.

– Interessant nok hadde de som drikker mye, lavere risiko for å få hjerteinfarkt, men den positive effekten av dette ble «spist opp» av de andre risikoene. Dermed er konsekvensene av å drikke mer enn syv enheter i uken mer negativ enn positiv, sier Angela Wood ved universitetet i Cambridge i England, som har ledet studien.

Folkehelseinstituttet er blant institusjonene som har bidratt med data til studien. Dataene er fra de store regionale helseundersøkelsene gjennomført i årene 2000-2003: HUBRO (Oslo), OPPHED (Oppland og Hedmark), OSLO2, Troms og Finnmark. I tillegg inngår data fra Tromsøundersøkelsen ved Norges arktiske universitet.