- Vi har vært for naive, sier Göteborg-ordfører

-Vi har vært for naive i Göteborg. Men vi tar nå problemene med stort alvor. Det er viktig at ungdom ikke føler seg utenfor, men som en del av samfunnet, sier ordfører Ann-Sofie Hermansson, som tirsdag var på besøk hos byrådsleder Raymon Johansen.
  • Håkon Letvik
  • Vi har vært for naive og har derfor fått problemer, sier en selvkritisk ordfører i Göteborg. Ann-Sofie Hermansson. Hun advarer mot «utenforskap».

Sosialdemokraten Ann-Sofie Hermansson var tirsdag på sitt første besøk i Oslo og hos byrådsleder Raymond Johansen.

I rådhuset fikk hun se Aftenpostens oppslag de to siste dagene om Göteborgs problemer med gjengkriminalitet og at 130 ungdommer har latt seg rekruttere som fremmedkrigere for IS.

Siden mars har hun vært ordfører i Göteborg, som er på størrelse med Oslo.

— Vi har vært for naive

— Vi har vært for naive og har ikke sett problemene. Men det gjør vi nå og vi tar det med det største alvor. Dette handler om utdannelse, arbeid, sosial rettferdighet og at ungdommene må føle seg som en del av samfunnet. Hvis de ikke gjør det, vil de søke fellesskap andre steder, sier Hermansson.

Som omtalt i Aftenpostens reportasjer er det flere bydeler i Göteborg hvor innvandrere lever isolert, med sine egne regler, og hvor mange ungdommer dropper ut av skolen og står uten arbeid.

Aftenpostens rapport fra Göteborg, hvor politiet slår alarm om akutt terrorfare:

Les også

Frykter det kan smelle i Sverige

— De har ikke jobb

— De har ikke jobb og har foreldre som heller ikke har arbeid. Kanskje kjenner de ingen voksne som har en jobb. Noen av disse områdene kan bli som en stat i staten. Det vil vi unngå, og vi har stort fokus på å endre denne situasjonen. I Göteborg har det også vært mye våpen i omløp. Det er en oppgave for politiet, som vi samarbeider tett med, sier Hermansson.

Politiet har pekt ut seks boligområder med høy innvandrerandel som særlig utsatt, hvor det har utviklet seg parallellsamfunn med høy kriminalitet, det er høy arbeidsledighet, beboerne har lav sosial status og det er lett å rekruttere fremmedkrigere. Bandekriger har de siste årene krevd 24 liv i Göteborg, og ikke ett eneste av drapene er oppklart.

- Stor boligmangel

Stor boligmangel i Göteborg gjør det vanskelig å bryte opp og endre på problemområdene.

— Da flyktningene fra Balkan kom på 90-tallet var det ledige boliger her, og de flyttet inn. Vi har sett at det ikke var bra. Til de nye flyktningene bygger vi midlertidige boliger i andre bydeler med lav innvandrerandel. Det er ikke alltid like populært for dem som bor der fra før, sier Hermansson.

Nye boliger for 3000 flyktninger

Byen skal sette opp prefabrikkerte bygg for 3000 flyktninger på 12 steder i seks bydeler. Husene har en planlagt levetid på 15–20 år.

Göteborg kommune har i samarbeid med frivillige organisasjoner utviklet et system med samtalepartnere som skal lede ungdommene til andre sosiale fellesskap enn ekstreme, muslimske miljøer.

— Hvilke råd kan du gi til Oslo og byrådsleder Raymond Johansen?

- Må føle seg som del av samfunnet

— Det viktige må være at ungdom må føle seg som en del av samfunnet og ikke falle utenfor. Her må alle gode krefter bidra, politiet, kommunen, organisasjoner og næringslivet. I bydelen Angered har næringslivet engasjert seg spesielt, de møter utsatte ungdommer med respekt, gir dem håp og muligheter, de får troen på seg selv og vil gjøre en innsats, sier ordfører Ann-Sofie Hermansson. Under et hastig dagsbesøk ved hjelp av rutebuss til og fra, fikk hun se Karl Johans gate, Rådhuset og Spikersuppa.

- Det er viktig at ungdom ikke føler seg utenfor samfunnet. Språk, utdannelse og arbeid er viktige elementer for at alle skal være en del av fellesskapet, sier ordfører Ann-Sofie Hermansson i Göteborg. Hun besøkte byrådsleder Raymond Johansen tirsdag.

— Jeg har fått et veldig godt inntrykk av Oslo, av det jeg har sett til nå, sier hun fornøyd i solskinnet.

- Trygg by for turister

Ordføreren vet at Göteborg er en populær by for mange nordmenn, og hun forsikrer at byen er trygg for vanlige turister.

— Disse drapene og problemene rammer dem som er utsatt fra før. Det er et klasseproblem som en vanlig turist ikke vil se noe til. Så nordmenn kan trygt besøke Liseberg og de andre attraksjonene i Göteborg som før, sier hun.

Ordfører Hermanssons partifelle Mona Sahlin, tidligere leder av sosialdemokratene og statsråd, advarer også mot at segregeringen i Sverige kan gjøre det lett å rekruttere fremmedkrigere:

Les også

Mona Sahlin: – Segregeringen i Sverige er farlig

Byrådsleder Raymond Johansen sier at han ikke opplever den samme alvorlige situasjonen i Oslo som i Göteborg.

— Lære norsk, utdannelse, jobb

— Det er jo områder også i Oslo som har en høy andel innvandrere og få etniske nordmenn, det har mye med boligprisene å gjøre. Å lære norsk, få utdanning og jobb er viktig for å kunne føle seg som en del av samfunnet. Det skal opprettes 3000 flere barnehageplasser de neste fire årene og 200 flere lærere skal inn i småskolen. Frafallet blant unge innvandrergutter i videregående skole er altfor høyt – det kan føre til at de blir stående utenfor arbeidslivet. Det må vi også gjøre noe med, sier Johansen.

Han mener forskjellsbehandling av skolene er riktig, slik at de skolene hvor mange elever ikke snakker norsk hjemme, får ekstra lærere.

- Tillit er et nøkkelord

Han mener tillit er et nøkkelord for å hindre at ungdommer eller grupper av innbyggerne faller utenfor.

— Disse gruppene må ha tillit til politiet og samfunnet. Politiet gjør en god jobb. Og for de nye flyktningene må det gjøres en innsats tidlig. Det må kartlegges hvilken kompetanse de har, så de kan komme i gang med arbeid og sitt nye liv. Hvis du føler deg nyttig, vil du gjerne gjøre noe nyttig for samfunnet også, sier byrådslederen.

Han er også tilfreds med at ekstreme krefter ikke har fått sterk innpass i Oslo, og at det ikke er mange ungdommer som har latt seg verve som fremmedkrigere.

6000 uten barnehageplass

I Oslo er det 6000 barn i barnehagealder som ikke går i barnehage. – Vi skal derfor banke på dørene hos unge familier for å fortelle om barnehagen og gode tilbud til barna, sier Johansen.

— Jeg snakker om dette i moskeene. Mitt budskap er at også innvandrere og muslimer er en del av samfunnet, at det er viktig å delta i samfunnslivet og at søkende ungdommer må få andre alternativer enn ekstreme miljøer som vil rekruttere dem til krig for IS, sier Johansen.