Verden

Grafene som viser fordelingen av britenes Brexit-stemmer

Hvem er velgerne som stemte for og imot Brexit? Her er tallene som gir et dypere innblikk i en av de mest dramatiske beslutningene i Storbritannias moderne historie.

Det blir skilsmisse mellom Storbritannia og EU.
  • Tarjei Kramviken

Fredag morgen ble det klart: 51,9 prosent av den britiske befolkningen stemte for å forlate EU, mens 48,1 prosent stemte for å forbli i unionen.

Eksperter og politikere verden over har reagert med sjokk og vantro over resultatet.

Børsene stupte flere steder fredag, og mange frykter at Brexit vil få store økonomiske konsekvenser i tiden fremover.

De unge ville bli, de eldre ville ut

Også i Storbritannia er mange rasende over utfallet av avstemningen, og i løpet av lørdagen hadde over en million briter signert et opprop for å gjennomføre en ny avstemning.

Så hvem var det egentlig som stemte for å forlate EU?

Meningsmålingsnettstedet Lord Ashcroft Polls har forsøkt å finne svaret. De spurte 12 369 velgere hva de stemte, etter at de hadde avlagt sin stemme i torsdag.

I aldersgruppen 18–24 år stemte bare 27 prosent for å melde seg ut av EU. I den eldste aldersgruppen var det mer enn dobbelt så mange som stemte for utmeldelse.

  • Hvorfor er de uenige?Aftenpostens korrespondent har møtt eldre og yngre briter og spurt dem hva de syns om EU.

Skottene mest EU-vennlige

I Skottland var det et klart flertall som ønsket å bli i EU, mens flertallet i England og Wales stemte for å forlate unionen.

Politisk tilhørighet

Tallene viser at mens 37 prosent av Labours velgere stemte for å forlate EU, stemte 58 prosent av De konservatives velgere det samme.

Ikke overraskende stemte så godt som samtlige av uavhengighetspartiet Ukips velgere for Brexit.

Flertall for å forlate i arbeiderklassen

I den øvre middelklassen og middelklassen stemte 57 prosent for å bli i unionen. Blant fagarbeidere, arbeiderklassen og arbeidsledige var det flertall for å forlate, med 64 prosent.

Kvinner og menn var enige

Ifølge meningsmålingen fra Lord Ashcroft Polls var kvinner og menn enige om utfallet av avstemningen.

Delt blant dem med stor interesse for politikk

Blant dem som oppgir at de har liten interesse for politikk, var 58 prosent for å forlate EU.

I gruppen som oppgir at de har en stor interesse for politikk, var det 50 prosent for og imot å forlate EU.

Fordeler og ulemper

Meningsmålingstjenesten har også spurt velgerne hva de så på som de største fordelene ved å forlate og ved å bli i EU.

"Prinsippet om at avgjørelser om Storbritannia skal tas i Storbritannia" ble oppgitt som den viktigste grunnen til at leave-tilhengere stemte for å forlate EU.

"Risikoene ved å stemme for å forlate EU virker for store når det gjelder ting som økonomi, jobber og priser" ble oppgitt som den viktigste årsaken for å bli blant dem som stemte for å forbli i EU.

Stolte ikke på ekspertene

Flere enn to tredeler av EU-motstanderne mente i forkant av avstemningen at det er feil å lene seg for mye på hva eksperter mener.

Bare en fjerdedel av EU-tilhengerne mente det samme, skriver The Telegraph med henvisning til en undersøkelse utført av YouGov.

Meningsmålingen ble tatt opp nesten to uker før selve avstemningen, der 52 prosent av britene stemte for utmeldelse av EU.


Les mer om

  1. EU
  2. Brexit
  3. Storbritannia
  4. Europa