Nå står over halvparten av verdens primater i fare for å utryddes

Nesten 60 prosent av alle arter av primater er utrydningstruet, ifølge ny studie. Hovedårsaken til krisen er avskoging i tropiske områder.

Primatene blir færre og færre, og mennesket får skylden. Øverst fra venstre: Red Titi, Northern Sportive Lemur, Golden Snub Nosed Monkey, Ring Tailed Lemur, Bornean Orangutan og Eastern Black Crested Gibbon.

Situasjonen for primatene er langt mer kritisk enn hva de fleste har trodd. Rundt 300 arter av menneskeaper, aper og halvaper går en usikker fremtid i møte, advarer forskerne bak en ny studie.

Over halvparten av verdens apekatter, lemurer og lorier står i reell fare for å utryddes. Avskoging og industriarbeid ødelegger dyrenes habitat, og populasjonene faller på grunn av jakt og handel.

«Verden vil snart få se masseutryddelse av primater dersom ikke effektive tiltak blir iverksatt umiddelbart», skriver forskerne bak studien.

Våre nærmeste slektninger

Det finnes om lag 504 arter av primater. Noen av dem er nære «slektninger» av menneskene, som sjimpanser og orangutanger.

I den nye studien, som er den største i sitt slag, har 31 primatologer analysert hvordan det står til med alle artene. Dette fant de:

  • Det blir færre og færre primater. Populasjonen til 75 prosent av artene er i nedgang.
  • Nesten 60 prosent av alle primater er nå klassifisert som utrydningstruet.
  • Det er utrydningstruede arter i alle 16 primat-familier.
  • Alle menneskeaper er truet, inkludert gorillaer, sjimpanser og orangutanger. 87 prosent av alle lemur-artene er truet.

«Vi har nå en siste mulighet til å redusere eller til og med eliminere de menneskelige truslene mot primatene og deres habitat. Primater er kritisk viktige for menneskeheten. De er tross alt vår nærmeste biologiske slektning», konkluderer forfatterne.

Studien er nylig publisert i Science Advances, og du kan lese hele her.

Som grafen ovenfor viser, er det nå sårbare arter i alle 16 familier av primater. I ti familier er mer enn halvparten av artene utrydningstruet.

Andelen utrydningstruede primater har steget kraftig de siste årene. En rapport fra Verdens naturvernunion (IUCN) i 2008 anslo at 48 prosent av primatene sto i fare for å bli utryddet. I 2003 var andelen 39 prosent.

Primater lever i dag i 90 ulike land, men to tredjedeler av artene er bare å finne i fire land: Brasil, Madagaskar, Indonesia og Den demokratiske republikken Kongo.

Situasjonen er prekær i alle regioner, men aller verst står det til på Madagaskar og i Asia:

Avskogning, jakt og industriell virksomhet får skylden

Det er menneskelig aktivitet som jordbruk, jakt og tømmerhugst i de tropiske områdene som utpekes som hovedårsaker til den kritiske situasjonen:

For å stanse utviklingen må vi, ifølge forskerne, øke folks bevissthet om årsakene til at rundt 300 arter nå er utrydningstruet. Fra år 1990 til 2010 har jordbruksveksten tatt over halvannen million kvadratkilometer av habitatet til primatene.

Palmeoljeplantasjer i Indonesia har ført til drastisk nedgang i populasjonen til orangutangene. To ulike arter i Gibbon-familien er nær utryddelse på grunn av utbyggingen av gummiplantasjer i Kina.

Også fjellgorillaene i Virunga nasjonalpark i Den demokratiske republikken Kongo er utsatt for klimaforandringer som kan true deres eksistens.

– Dette er en dramatiske og deprimerende tall, og undersøkelsen understøttes av WWF Living Planet Report, som viser at 58 prosent av verdens dyreliv har forsvunnet de siste 40 år. Aper er av dyregruppene som er hardest rammet. Mye av årsaken er avskogningen som drives frem av ulovlig hogst og økende etterspørsel etter tømmer, men årsaken er også et stort omfang av ulovlig jakt og klimaendringer, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF-Norge.

Hun sier at kriminelle nettverk er sterkt involvert både i ulovlig jakt og ulovlig hogst, og at stadig flere viltvoktere og parkvoktere blir drept i tjenesten av disse bandene.

– En intens kamp mot overmakten

– Det er en intens kamp mot overmakten på mange måter. En kraftig skjerping av rettspraksis, strengere straffer og strengere overvåking av havner og tollsystemer er nødvendig for å stoppe disse markedene der varene kommer i havn. Verdenssamfunnet svikter viktige land, og bidrar til en utvikling som fører stadig flere av artene våre til randen av utryddelse, sier Jensen.

Hun skryter likevel av Norges innsats, som har vært en av drivkreftene i regnskogprosjektet og har satt av betydelige midler for å redusere avskogning for tropisk skog. - Norge har grunn til å være stolt over sin innsats, men dette krever omfattende internasjonalt samarbeid og innsats for å stoppe miljøkriminalitet og i forhold til klimaendringer, sier Nina Jensen.

Her blir en orangutang reddet av Borneo Orangutan Survival Foundation. Skogbranner i Indonesia i januar i fjor presset orangutangene langt vekk fra sitt naturlige habitat.

– Primater er livsviktig for økosystemet

Menneskelig aktivitet har allerede utryddet visse arter av primater, men det er vanskelig å slå fast nøyaktig hvor mange. De artene som det er mest kritisk for akkurat nå, har bare noen få dusin overlevende. Mange av dem lever i områder der det er høy befolkningsvekst blant mennesker.

Katherine C. MacKinnon, antropolog og medforfatter av studien, sier til New York Times at primatene er svært viktige for økosystemene de lever i. Når de spiser blader og frukt, for eksempel, flyttes pollen mellom trærne.

– Mennesket pleide å tenke på primater som prikken over i-en, ikke livsviktig for økosystemet. Men nå vet vi at de er det, sier Dr. MacKinnon til New York Times.

Primatene har også vært viktige for å forstå menneskets biologi. Vi har blant annet lært om evolusjonen av menneskets hjerne, syn og immunforsvar på grunn av forskning på primatene, opplyser antropologen. Dersom primatene utryddes, har vi ikke lenger mulighet til å lære mer om oss selv.