Russland forbyr «homopropaganda» rettet mot voksne

Først kom loven som forbyr russere å forklare barn hva homofili er. Nå blir det også forbudt med «propaganda for utradisjonelle seksuelle forbindelser» rettet mot voksne.

Aleksandr Khinshtein (til høyre) leder arbeidet med den nye loven. Her er han sammen med Denis Pusjilin, som ledet den selverklærte Folkerepublikken Donetsk, og Andrey Turchak, som er sekretær i president Putins parti «Forent Russland».

– Den militære spesialoperasjonen utkjempes ikke bare på slagmarken, men også i folks tanker og sjel, sier Alexander Khinshtein.

Han sitter i den russiske nasjonalforsamlingen. Der leder han komiteen med ansvar for medier og informasjon. Den «militære spesialoperasjonen» han snakker om, er Russlands krig i Ukraina.

– I dag er LHBT en del av en hybrid krigføring. Vi må beskytte verdiene våre, samfunnet og barna, har han sagt.

President Vladimir Putin har flere ganger forklart krigen med at den er et forsvar mot dekadente vestlige verdier, ikke minst et liberalt syn på homofili og andre seksuelle minoriteter.

Khinstein er en av initiativtagerne bak en ny lov som skal gjøre det vanskelig å formidle budskap om temaer som har med LHBT å gjøre. Denne uken ble loven enstemmig vedtatt i parlamentet. Nå må den vedtas i overhuset, før Putin skriver under.

Det regnes som en formalitet.

Brudd på loven kan gi bøter fra rundt 15.000 kroner til over 300.000 kroner.

I 2013 fikk Vladimir Putin vedtatt loven mot «propaganda» rettet mot barn. Det utløste protester over store deler av Europa, som her, i Madrid.

Først «beskytte» barn

Siden 2013 har det vært forbudt å snakke positivt om «utradisjonelle seksuelle verdier» til barn og ungdom i Russland. Både den europeiske menneskerettsdomstolen og FNs komité for menneskerettigheter kritiserte loven.

Den nye loven gjør det også straffbart å informere om «utradisjonell livsstil» eller å «forkaste familieverdier». Slik «propaganda» kan straffes etter de samme lovene som forbyr pornografi, pedofili og oppfordring til vold.

Et stort problem med den nye loven er at den er vag, sier flere eksperter på jus. Uten en klar definisjon av hva «tradisjonelle familieverdier» er, kan det bli opp til politi og dommere å straffe holdninger de misliker.

Dersom den tolkes strengt, kan man straffes for å fortelle at man bor sammen med en person av samme kjønn.

Ifølge Time Magazine kan loven også tolkes som at det blir forbudt å snakke positivt om homofile forhold. Man kan til og med straffes for å omtale det som normalt.

Strammer stadig inn

Kort tid etter kommunismens nederlag og Sovjetunionens fall ble lovene mot homofili mer liberale. I 1993 ble homofili avkriminalisert. Det samme skjedde i Norge 21 år tidligere.

Under Vladimir Putin er lovene derimot blitt strengere igjen. I 2020 ble grunnloven endret. Nå står det at ekteskap er mellom en mann og en kvinne. I praksis betyr det at likekjønnet ekteskap er forbudt.

Putin selv har karakterisert det som galskap å åpne for ekteskap mellom to av samme kjønn.

Samtidig viser holdningsundersøkelser at det først og fremst er eldre russere som ønsker strengere lover. I 2019 sa et stort flertall av ungdom at de ikke synes det er vanskelig å forholde seg til homofile. 17 prosent svarte at homofile «irriterer dem».

Trekker seg fra politikken

Yulia Alyoshina er den første åpne transkvinnen i russisk politikk. Den nye loven gjør at hun trekker seg fra politikken.

– Jeg har aldri drevet med slik propaganda. Men jeg vet ikke hvordan jeg kan fortsette å være politisk aktiv som transkvinne, skrev hun på nyhetstjenesten Telegram.

Den uavhengige nettavisen Meduza forteller at hun allerede har hatt problemer. Hun er blitt nektet å stille som kandidat til valg.

– Jeg gikk inn i politikken for å kjempe for alles frihet og rettigheter, uavhengig av deres etniske bakgrunn, legning eller politiske syn. Og jeg kjempet for dem. Men jeg tror jeg var forut for min tid, fortsatte hun.

Igor Kotjetkov frykter at loven vil få store konsekvenser for skeive russere.

Absurd

Igor Kotjetkov leder et russisk nettverk for seksuelle minoriteter. Han sier til The Guardian at loven er et «absurd» forsøk på å trappe opp diskrimineringen av minoriteter.

– Denne loven er en del av regjeringens kampanje mot LHBT-rettigheter, sier han.

– Den inngår i det bredere angrepet på alt regjeringen oppfatter som «vestlig og progressivt».

Han sier at loven ikke definerer hva «propaganda» er. Derfor blir det vanskelig for LHBT-personer å vite hvor grensen går.