Vil ha større NATO-engasjement i nærområdene

Det neste tiåret skal NATO trolig utvikle et rakettforsvar, og forsvarsalliansen skal jobbe for en atomvåpenfri verden.

NATOs forsvars- og utenriksministre møttes i Brussel i går, noe som sjelden skjer. Vel så sjelden er det at Afghanistan-krigen ikke er hovedtema.

I går møttes både NATOs forsvars— og utenriksministre i Brussel, noe som sjelden skjer. Vel så sjelden er det at Afghanistan-krigen ikke er hovedtema.

Derimot diskuterte de NATOs nye strategi som skal vedtas på Lisboa-toppmøtet i november. Der vil alliansens 28 stats- og regjeringssjefer stake ut kursen for det neste tiåret. Strategidokumentet ble sist revidert i 1991 og 1999.

Norge ønsker at alliansen i større grad skal være opptatt av å ivareta medlemslandenes sikkerhet i nærområdene, og ikke bare konsentrere seg om oppdrag langt borte, slik som i Afghanistan.

Avhengig av oppslutning

Norge argumenterte med at man er avhengig av en bred folkelig oppslutning om NATO og hva organisasjonen gjør for å kunne opprettholde et langsiktig militært engasjement i utlandet, slik som i Afghanistan. Derfor må NATO være mer synlig «hjemme», og befolkningen må ikke oppfatte alliansen kun som en verktøykasse for USA, argumenterte norske myndigheter.

Ifølge utenriksminister Jonas Gahr Støre har alle medlemsstatene nå sluttet opp om dette.

- Dette er litt retro, men det betyr at vi vektlegger det beste og viktigste i NATO som er den kollektive sikkerhetsgarantien. Vi må bare gjøre den relevant i dag. Det er nødvendig for å sikre forsvarsalliansen legitimitet og gjøre den gjenkjennelig i hjemlandene, mente han.

Han pekte på at det er særlig viktig for et lite og ressursrikt land som Norge som grenser til det store Russland.

— Vår forankring i NATO er like viktig i dag som det var før. Dette blir tydeliggjort i denne strategien.

Krangle om hvert komma

NATO-forskeren Constanze Stelzenmüller sier til Aftenposten at diskusjonen om den kollektive sikkerhetsgarantien kommer til å få liten praktisk betydning. Hun peker på at medlemslandene debatterte akkurat det samme da forrige strategi ble vedtatt for et tiår siden.

- Frem til og under Lisboa-toppmøtet kommer man til å krangle om hvert komma, men dette er en teoretisk diskusjon. Det er kun ett spørsmål som betyr noe for NATO nå: Afghanistan.

NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen fremholdt at det nye strategiske konseptet skal gjøre forsvarsalliansen bedre rustet til å takle nye sikkerhetsutfordringer i det 21. århundret som terrorisme og internettangrep.

- Jeg håper også at NATO vedtar å bygge et rakettforsvar i Lisboa, fremholdt generalsekretæren.

Rakettforsvaret vil også bli en del av den nye strategien, og Fogh Rasmussen sa at han håpet at Russland også vil være med i dette prosjektet.

Atomvåpenfri visjon

I tillegg kan visjonen om en atomvåpenfri verden komme med i strategidokumentet for første gang, og NATO skal jobbe aktivt for nedrustning.

Støre sa at han håpet at NATO skal få en negativ sikkerhetsgaranti slik som president Barack Obama har fremmet. Det innebærer at man garanterer at man ikke bruker atomvåpen mot land som selv ikke har slike våpen og følger ikke-spredningsavtalen.

— Vi må jobbe for at atomvåpen ikke lenger skal være en del av avskrekkingen, men vi har fortsatt ikke kommet så langt som vi ønsker. Flere land, slik som Frankrike, mener fortsatt at atomvåpen er helt avgjørende for sikkerheten.

NATO lærer opp afghansk politi og soldater slik at de skal kunne ta over ansvaret for egen sikkerhet, noe som skal bane veien for at de internasjonale soldatene skal kunne reise hjem. I går sa Fogh Rasmussen at han håpet at prosessen med å overføre dette ansvaret skal starte på nyåret.