Verden

Moland og French får ny runde i retten

KINSHASA (Aftenposten.no): Tjostolv Moland og Joshua French får en ny runde i retten i Kongo, etter at høyesterett forkastet dødsdommen fra den militære tribunalen i Kisangani.

Militære vakter åpnet høringen. Fra venstre: Molands forsvarer André Kibambe, den britiske diplomaten Franck Tshimbiya, Lars Ekman fra den norske ambassaden, og den britiske diplomaten Parul Naran.
  • Stine Barstad
    Journalist
  • Thomas Hubert

Les også:

I KONGO

Thomas Hubert

Den militære høyesteretten i Kingshasa i Kongo har besluttet at Joshua French og Tjostolv Moland skal få prøvd saken sin på nytt for en ny domstol.

— Den militære høyesteretten aksepterer forsvarernes ønske, annulerer avgjørelsen og sender saken tilbake til militærdomstolen i Province Orientale, heter det i retten.

Det betyr at French og Moland får saken sin opp på nytt med nye dommere.

Annulert

Dommer Colonel Bassolo Yeliambela baserte sin beslutning på en paragraf som sier at avgjørelser truffet av en dommer som ikke har vært til stede på alle høringer, ikke er etter loven.

Han la vekt på at to dommere ble erstattet i den andre rettssaken i Kisangani.

- Det utgjør et brudd på loven og fører til at dommen bli annulert, sier Bassolo.

French og Moland var selv ikke til stede under domsavsigelsen. De sitter fengslet i Kisangani.

Til stede i Høyesterett er blant annet Molands forsvarer André Kibambe, den norske diplomaten Lars Ekman, samt de to britiske diplomatene Parul Naran og Franck Tshimbiua. Joshua French og Tjostolv Moland er selv ikke til stede under domsavsigelsen.

At saken kommer opp på nytt, betyr nye måneder i fengsel i Kongo for French og Moland. De to nordmennene hadde valget mellom å la dommen stå og starte arbeidet med å få soningsoverføring til Norge, eller anke saken i håp om at den kom opp på nytt og fikk etter deres mening en mer rettferdig rettsbehandling.

- Tilbake til start

- Vi er glade for at dommerne tok til etterretning argumentene våre og annullerte dommen fra militærdomstolen i Kisangani, som var gjennomhullet med så mange feil som vi aldri før har sett i menneskehetens historie, sier forsvarer André Kibambe til Aftenposten.no.

— Saken går nå tilbake til retten i Kisangani med nye dommere og ny aktor. Vi går nå tilbake til start som om ingen ting skulle ha skjedd, sier han.

Han sier nye bevis og vitner kan brukes i den kommende saken, og han er spesielt lettet over at utsagnene som Tjostolv Moland kom med da han var psykisk syk ikke kan brukes i retten.

— Det han sa om Nkunda og alt det andre, er nå mat for søppelbøtten, sier han, og sikter til Molands angivelige uttalelser om at han var i Kongo for å hjelpe opprørsleder Laurent Nkunda.

Også diplomaten Parul Naran, som er til stede fordi French har britisk statsborgerskap, er også fornøyd med dommen.

— Det viser at det er et rettssystem som må følges, sier hun, og understreker at den britiske ambassaden vil være til stede for Moland og French også under den kommende rettssaken.

Ekman ville ikke kommentere avgjørelsen.

Dommer døde

Joshua French og Tjolstolv Moland har fått to dødsdommer etter at de ble pågrepet i Kongo henholdsvis 9. og 11. mai 2009, mistenkt for drap på sjåføren Abedi Kasongo 5. mai samme år.

Saken mot de to nordmennene ble behandlet i Kongos høyeste domstol i løpet av én dag i slutten av mars. Normalt skal en avgjørelse bli offentliggjort i løpet av åtte dager, men fordi et av medlemmene i dommerpanelet døde, ble hele prosessen forsinket.

Forsvarerne har argumentert for at dødsdommene må oppheves fordi saksbehandlingen ikke har vært riktig i de to første rettsrundene. Derfor ba de høyesterett om å sende saken tilbake for en ny behandling.

Høyesterett har ikke vurdert skyldspørsmålet mot de to nordmennene, men utelukkende vurdert om det ble begått noen form for saksbehandlingsfeil da Moland og French ble domfelt for drapet på sjåføren Abedi Kasongo i fjor.

Flere dødsdommer

Både Tjostolv Moland og Joshua French er dømt til flere dødsstraffer for drapet, for spionasje og for å ha dannet et kriminelt forbund.

I tillegg er også den norske staten dømt til å betale 4,5 milliarder kroner i erstatning til Kongo for spionasje.

Les også

  1. Dom i Kongo kan falle torsdag

  2. Dommer døde - uvisst når de får svar

  3. - French og Moland er slitne

  4. Furuholmen: - Dette er en hengemyr