Må regne med at USA fortsatt vil beskytte hjemmemarkedet

Norsk næringsliv kan ikke regne med store endringer i USAs handelspolitikk, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Tirsdag møtte hun sin nye amerikanske kollega for første gang.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide tror kontakten med USA blir enklere fremover.

– USA markerer tydelig at de er tilbake på den internasjonale arenaen, sier Ine Eriksen Søreide.

Tirsdag hadde hun for første gang et videomøte med Antony Blinken. Hen er USAs nye utenriksminister. Ifølge Søreide var det både «et langt og godt møte».

Etter fire år med Donald Trump i Det hvite hus har hun mye å glede seg over. Hun merker seg at USA igjen vil ta lederskap i kampen for demokrati og menneskerettigheter. Hun sier at det også er godt å ha amerikanerne tilbake i arbeidet mot menneskeskapte klimaendringer.

Søreide sier til Aftenposten at det blir lettere å forholde seg til den nye amerikanske regjeringen. Under Trump opplevde hun det til tider som om «satellitter påkoblet Det hvite hus» drev utenrikspolitikk.

– Det skaper mye ekstraarbeid og uforutsigbarhet, sier utenriksministeren.

Antony Blinken er en svært erfaren diplomat.

Fortsatt proteksjonistisk

President Joe Biden har gjort det klart at USA vil inn igjen i institusjonene Trump forlot. Det gjelder for eksempel Verdens helseorganisasjon (WHO) og Parisavtalen.

Under Trump viste USA liten interesse for å følge de internasjonale reglene for handel. Han nektet å utnevne nye dommere i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

I samtalen mellom de to utenriksministrene gjorde Blinken det klart at Joe Bidens prioriteringer er veldig klare. – Vi må være realistiske med tanke på hva den amerikanske oppmerksomheten vil være rettet mot. Det var Blinken veldig klar på, sier Søreide.

Hun sier videre at Bidens regjering setter to saker på topp: De må bekjempe koronapandemien, og de vil få amerikansk økonomi på fote igjen. Det siste er også et signal om å beskytte amerikanske arbeidsplasser mot utenlandsk konkurranse.

Tradisjonelt er det Det demokratiske partiet som ivrer mest for å beskytte amerikanske arbeidsplasser gjennom toll og handelshindringer. Under Trump ble en stor del av republikanerne i Kongressen tydeligere tilhengere av en proteksjonistisk politikk.

Vil følge reglene

Alt tyder på at et solid flertall i Kongressen er skeptisk til frihandel. Søreide ser allikevel lyst på det. Hun regner med at Biden og Blinken vil legge vekt på å følge reglene for internasjonal handel.

Hun sier at Norge har sine uenigheter med USA når det gjelder handel. Det toppet seg da Trump la høy toll på stål og aluminium.

– Her er det en tydelig uenighet. Det tok vi opp sammen med andre land. Vi pekte på at USAs argument om nasjonal sikkerhet er i strid med regelverket i WTO, sier hun.

Selv om USA fortsatt ønsker å beskytte hjemmemarkedet, ser Søreide lysere på fremtiden: – Det blir enklere for oss å forholde oss til, og det skaper mer forutsigbarhet, sier utenriksministeren.