President Biden forsvarer retten til å delta i valg og stemme

President Joe Biden vil ha føderale lover som skal hindre at delstater styrt av republikanere skal begrense muligheten til å stemme.

President Joe Biden kaller delstatenes forsøk på å begrense stemmeretten for uamerikanske og udemokratiske.

Under et møte i Philadelphia sa han at det var «vår tids avgjørende utfordring» å beskytte stemmeretten, men la ikke frem konkrete forslag om hvordan det skal gjøres.

Bidens uttalelser kommer dagen etter at demokrater i delstatsforsamlingen i Texas samlet dro til Washington for å hindre at den republikanskstyrte forsamlingen hadde det nødvendige antall representanter til stede for å vedta en innskrenkning i stemmereglene.

Presidenten kalte delstatens fremstøt for uamerikansk og udemokratisk og leverte en bredside mot forgjengeren Donald Trump som har utløst de mange republikanske forslagene som innebærer innskrenkninger i muligheten til å stemme.

– Hør meg, klart og tydelig. Det foregår et angrep i Amerika i dag, et forsøk på å undertrykke og undergrave retten til å stemme i rettferdige og frie valg, sa Biden.

Han omtaler situasjonen som den viktigste testen av USAs demokrati siden borgerkrigen.

Tror på valgfusk-påstander

Republikanerne forsvarer begrensningene med at de skal hindre påstått valgfusk. Tidligere president Donald Trumps udokumenterte påstander om at valget ikke gikk riktig for seg er blitt grundig tilbakevist, blant annet gjennom flere titalls rettssaker, men gjengis hyppig i sosiale medier og av konservative talkshowverter på TV-kanaler som Fox News og Newsmax.

53 prosent av de republikanske velgerne tror ifølge Ipsos fortsatt at Trump var den egentlige vinneren av valget som Joe Biden vant.

I presidentvalget i november vant Trump Texas. Delstaten, som har 38 valgmenn i presidentvalget, gikk sist til Demokratene i 1976.

Sikre stemmeretten

I Philadelphia tok Biden til orde for at Kongressen samler seg om forslag som skal overkjøre delstatenes begrensninger og heller gjenopprette The Voting Right Act, som over de senere år er blitt uthulet av vedtak i høyesterett.

Demokratene i Texas sier fra sitt eksil i hovedstaden at de planlegger å utebli helt frem til slutten av måneden, da den spesielle lovsesjonen er over. Demokratene markerer sin misnøye på Capitol Hill i Washington og ber Kongressen vedta lover som overstyrer dem som blir vedtatt på delstatsnivå.

– Vi kan ikke avverge dette i all evighet. Men vi kjøper oss litt tid. Det er nødvendig at Kongressen og føderale ledere bruker tiden godt, sa den demokratiske representanten Chris Turner.

Mange tomme stoler i delstatsforsamlingen i Austin, Texas. Foto: AP / NTB

Vekker oppsikt

Texas-demokratenes handling er den første i sitt slag i USA. Den ses som en oppsiktsvekkende demonstrasjon mot det demokratene anser som en bølge av angrep mot stemmeretten som har en svekkelse av partiet ved mellomvalget neste år som mål.

Den republikanske guvernøren i Texas truer demokrater som har stukket til Washington i protest mot strengere valglover, med arrest straks de vender tilbake.

Republikanerne i delstatsforsamlingen har også gitt det lokale politiet fullmakt til å få tak i utbryterne. Men politiet har ingen myndighet utenfor Texas, så vedtaket bare bidrar til å forsterke den absurde situasjonen som er oppstått.

Kjernesak

Biden har gjort beskyttelse av stemmeretten til en kjernesak i sin presidentperiode. Han er allerede blitt kritisert for ikke å gjøre mer, men maktfordelingen i Senatet begrenser sterkt hans muligheter til å handle.

Biden sier nå at han vil lansere en landsomfattende informasjonskampanje om endringene og begrensningene, slik at folk kan sette seg inn i dem og planlegge hvordan de skal sikre resultatet fra 2020.

– Vi må forberede oss nå, sier Biden.