Verden

Profil: Erik Fosse (58)

  • >
  • <forf
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Fosse er spesialist i generell kirurgi og hjerte-lungekirurgi. Selv om han i dag har en lederjobb, er han kirurg i både hjertet og sjel. Han vil løse problemer og har et brennende ønske om å hjelpe dem som trenger det aller mest. Han er en humanitær aktivist og ingen politisk aktivist selv om hans politiske ståsted som venstreradikaler er kjent. På slutten av 70-tallet dro han til den libanesiske landsbyen Kfair som lege for Palestina-komiteen. Det endret vestkantguttens liv. Hans engasjement for Midtøsten var tent. Han har vært i FN-tjeneste i Libanon, kan smykke seg med oberstgrad, og er en av initiativtagerne bak organisasjonen Norwegian Aid Comittee (NORWAC), som han leder og reiser for også denne gangen. Hjemme i Norge blir han karakterisert som rolig, avbalansert og en samarbeidets mann. Han nyter livet til fulle, har flere kunstneriske årer og har kvittert ut både malerier og CD-er. Men når krigen herjer i Afghanistan eller i særdeleshet Midtøsten merker hans nærmeste at blikket blir fjernt. Idealisten og kirurgen må reise ut for å hjelpe.