Verden

- Det kan fort bli en situasjon hvor Norge blir satt under press på Svalbard

Seniorforsker i NUPI, Jacob M. Godzimirski, mener at Svalbard kan bli et problemområde i forholdet mellom Russland og Norge.

  • Reidun J. Samuelsen
    Reidun J. Samuelsen
    Journalist i utenriksredaksjonen

Terrortrusselen mot Norge og norske interesser i utlandet ventes å øke i 2015, slår Etterretningstjenesten fast.

— For det første vil jeg framheve utviklingen i Russland i lys av annekteringen av Krim-halvøya og støtten til separatistene i Øst-Ukraina, sa Etterretningstjenestens sjef, generalløytnant Kjell Grandhagen, da han i formiddag presenterte E-tjenestens ugraderte trusselvurdering FOKUS 2015 i Oslo.

Russland har bygget opp forsvaret, de er i større grad tilstede i nordområdene, og viser en evne og vilje til å bruke militær makt for å fremme det de anser som sine interesser.

— Vi frykter ikke et russisk militært angrep på Norge nå, men må følge med på den videre utviklingen, konkluderte Grandhagen.

Svalbard under press

Seniorforsker og Russland-ekspert Godzimirski, kommenterte Etterretningstjenestens vurderinger i Aftenpostens TV-studio i formiddag. Han mener Svalbard kan bli et område der norske og russiske interesser kan kollidere.

— Jeg tror ikke vi får se et russisk militærangrep på Svalbard, men det kan oppstå situasjoner der Norge blir satt under press på Svalbard. Det bor mange russere i Barentsburg, og det å forsvare russisktalende og russiske borgere, er nå et viktig tema i deres sikkerhetspolitiske tekning, sier Godzimirski.

I Barentsburg på Svalbard jobber det både russere og ukrainere.

Han mener Norge bør være forberedt på en slik situasjon.

— Hvordan vil Norge møte en eventuell russisk aggresjon på Svalbard?

— Ifølge Svalbardtraktaten er det forbudt å ha store væpnede styrker der oppe. Men Norge er godt forankret i Nato, og Nato vil sikkert komme til unnsetning hvis det skulle oppstå situasjoner som norske myndigheter ikke er istand til å takle, sier Jakub Godzimirski.

Russiske militære krefter

Tidligere denne uken sa Pavel Baev, som er forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), at Norge bør være på vakt i nordområdene og Arktis. Området er en arena der Russland har bygget militær overlegenhet, som man i Moskva nå lurer på hvordan man kan utnytte.

På Svalbard er det langt mindre uro overfor vår nabo i øst, enn blant forskerne i Oslo.

— Vi har fulgt med på situasjonen siste året, men den russiske aggresjonen foregår i andre deler av Europa, sier Sysselmann Odd Olsen Ingerø.

Han forteller at det blant gruvearbeiderne i Barentsburg er både ukrainere og russere, uten at det har bydd på problemer.

- Vi forholder oss som vanlig til det russiske selskapet Arktikugol Trust, og har ikke merket noen endringer i selskapets adferd overfor norske myndigheter på øya, sier Ingerø.

Storpolitikken mellom Oslo og Moskva tar andre seg av.

Les også:

Les også

  1. Følg E-tjenestens trusselvurdering direkte på ap.no

  2. Har Norge grunn til å frykte Russland?