Ny undersøkelse kan bli avgjørende for USAs våpenpolitikk: 3 prosent av voksne eier halvparten av våpnene

«Superbrukerne» i USA eier i snitt 17 våpen hver. I Norge er det drøyt 10 prosent av befolkningen som eier alle private våpen i landet.

En ny og uvanlig grundig undersøkelse av amerikansk våpeneierskap kan bli avgjørende for politikken fremover, mener amerikanske forskere. Den viser at 3 prosent av voksne amerikanere eier halvparten av våpnene. Her tester en niåring et automatisk våpen under et årlig treff i Knob Creek Machine Gun Shoot at Knob Creek Gun Range i Kentucky i 2012.

Selv om antallet våpen i USA har skutt i været de siste årene, med en økning på 70 millioner de siste 23 årene, har andelen amerikanere som faktisk eier våpen, gått ned. Det viser en undersøkelse fra de svært anerkjente universitetene Harvard og Northeastern.

Det er The Guardian og nettavisen The Trace som har sett og omtaler et upublisert sammendrag av undersøkelsen.

I dag eier 22 prosent av voksne amerikanere våpen.

Halvparten av de 335 millioner våpnene i privat eie i dag, er eid av 3 prosent av den voksne befolkningen.

Disse 3 prosentene eier i snitt 17 skytevåpen hver.

Undersøkelsen, som kan bidra til å påvirke våpendebatten i lang tid fremover, har sett nærmere på 4000 våpeneiere i USA.

– Ganske sprøtt at vi ikke har fingeren på pulsen her

Det er få undersøkelser gjort på amerikansk våpeneierskap som kan måle seg med denne, ifølge flere eksperter. Frem til nå har det vært vanlig å vise til Philip Cooks undersøkelse fra 1994 når det er snakk om antall våpen i USA.

Siden 1996 har forskningen på våpen i USA vært nærmest stillestående, skriver The Washington Post. Da sluttet Center for Disease Control (CDC), som grovt sett har en rolle tilsvarende den Folkehelseinstituttet har i Norge, å forske på feltet etter at Kongressen truet med å trekke finansieringen deres. Det skjedde etter at The Nation Rifle Association (NRA), USAs største lobbyorganisasjon på våpenfeltet, beskyldte dem for å promotere strengere våpenkontroll.

Det manglende tallgrunnlaget om våpen i USA sjokkerer våpenforskeren Daniel Webster, som The Trace, et nettsted der journalistene skriver om våpenpolitikk, har snakket med.

– Hva folk gjør med våpnene, hvem som har dem og hvordan de får tak i dem, er veldig relevant når vi snakker om våpenvold. Det er ganske sprøtt at vi ikke har fingeren på pulsen her og ikke kan svare på grunnleggende spørsmål uten å gå flere tiår tilbake i tid, sier Webster.

Cook, som sto bak de forrige viktige tallene, kaller den nye undersøkelsen en «fundamental byggesten for våpenforskningen».

– På mange måter vil denne grunnleggende informasjonen påvirke forskningen og politikken. Det er essensielt at vi har nøyaktig og oppdatert informasjon, sier Cook til The Trace.

Det som skiller akkurat denne undersøkelsen fra tidligere undersøkelser, er at den går nærmere inn på hvor mange våpen hver enkelt eier, og ikke bare hvem som eier våpen.

Mangler svar på grunnleggende spørsmål

Det manglende tallgrunnlaget om våpen i USA sjokkerer våpenforskeren Daniel Webster, som The Trace, et nettsted der journalistene sklriver om våpenpolitikk, har snakket med.

– Hva folk gjør med våpnene, hvem som har dem og hvordan de får tak i dem, er veldig relevant når vi snakker om våpenvold. Det er ganske sprøtt at vi ikke har fingeren på pulsen her og ikke kan svare på grunnleggende spørsmål uten å gå flere tiår tilbake i tid, sier Webster.

Cook, som sto bak de forrige viktige tallene, kaller den nye undersøkelsen en «fundamental byggesten for våpenforskningen».

– På mange måter vil denne grunnleggende informasjonen påvirke forskningen og politikken. Det er essensielt at vi har nøyaktig og oppdatert informasjon, sier Cook til The Trace.

Det som skiller akkurat denne undersøkelsen fra tidligere undersøkelser, er at den går nærmere inn på hvor mange våpen hver enkelt eier, og ikke bare hvem som eier våpen.

Undersøkelsen, som ennå ikke er publisert, ble ekstra aktuell denne uken etter at Stephen Paddock (64) skjøt 58 mennesker og skadet 527 i Las Vegas. Han hadde tatt inn på et rom på hotellet Mandalay Bay med 23 våpen, ifølge politiet. I tillegg ble det funnet 19 andre våpen eid av Paddock andre steder.

Stephen Paddock (64) tok med seg 23 våpen på et hotellrom i Las Vegas, drepte 58 mennesker på gaten og skadet 527 andre før han tok sitt eget liv.

Flere amerikanske kvinner eier våpen

Flere interessante tall kommer frem i undersøkelsen om amerikanske våpeneiere, blant annet at andelen kvinner som eier våpen, øker. Det henger sammen med to ting: Færre menn eier våpen nå enn før, og flere kvinner kjøper våpen for selvforsvar.

Nå er også pistoler blitt mer populært. Undersøkelsen viser at det er kommet 111 millioner flere enhåndsvåpen i sirkulasjon i USA siden den forrige store undersøkelsen fra 1994. Det er en økning på 71 prosent. Det totale antallet våpen økte med 38 prosent i samme periode.

1,3 millioner våpen i Norge

De siste tallene fra Politidirektoratet viser at det pr. 5. oktober finnes 1.345.584 våpen i privat eie i Norge. Den gjennomsnittlige, norske våpeneieren har to eller tre våpen i våpenskapet sitt.

For en vanlig våpeneier er det normalt ikke tillatt å eie mer enn høyst seks skytevåpen, med mindre man kan bevise at man har behov for flere.

De aller fleste våpeneiere i Norge har fått våpentillatelsen for å drive med jakt. For å erverve skytevåpen i Norge må man som hovedregel enten være registrert i skytterlag eller i Jegerregisteret.

I april i år viste tellingen at det var 493.228 registrerte jegere, der drøyt 86 prosent var menn. Men kvinneandelen er økende, i perioden fra 2012/2013 er det registrert 21,5 prosent flere kvinner.