Verden

Trumps egne ord ble brukt mot ham da innreiseforbudet ble stoppet

Sitater fra president Donald Trump og hans folk var helt vesentlig da en Hawaii-dommer stanset det nye innreiseforbudet. Regjeringens mangel på logikk er påtagelig, heter det i dommen.

President Donald Trump forsvarte sitt nye innreiseforbud da han onsdag kveld møtte tilhengere i Nashville. En domstol i Hawaii var lite imponert over argumentene fra Det hvite hus (innfelt). Foto: JONATHAN ERNST / Reuters/NTB scanpix

  • Kjetil Hanssen
    Kjetil Hanssen
    Journalist

Den nye versjonen av USAs innreiseforbud skulle egentlig tre i kraft torsdag, men dommer Derrick Kahala Watson på Hawaii har i en midlertidig forføyning stoppet iverksettelsen.

Trump slo raskt tilbake

Trump mener avgjørelsen er et eksempel på at domstolene tar til seg for mye makt og vil anke helt til høyesterett om nødvendig.

– Vi skal vinne. Vi skal sikre våre innbyggere trygghet. Faren er tydelig. Loven er tydelig. Behovet for min presidentordre er tydelig, sa Trump til tilhengere på et møte i Nashville onsdag kveld.

Derrick Watson er føderal dommer i Honolulu på Hawaii. Han ble oppnevnt under Barack Obama, men regnes ifølge AP som svært lite politisk. Foto: George F. Lee / AP / NTB scanpix

Torsdag morgen fikk saksøkere også medhold hos en føderal dommer i delstaten Maryland i en midlertidig stans. Begge domstolene mener innreiseforbudet - også det nye og reviderte - egentlig er rettet mot muslimer.

Sitater sto sentralt

Ifølge kjennelsen fra Hawaii, som du kan lese i sin helhet her, la statsadvokat Douglas Chin stor vekt på en rekke sitater fra Trump selv og personer rundt ham i sin argumentasjon. Sammen med «knappheten på beviser som tyder på sikkerhetsgrunner», la dommeren stor vekt på utsagnene.

Her er fem eksempler:

1. «Vi vet alle hva det betyr»

Statsadvokaten viser først til hva Trump selv sa da han undertegnet den første varianten av innreiseforbudet med tittelen «Beskyttelse av nasjonen fra utenlandske terroristers adgang til USA»: «President Trump leste overskriften, tittet opp og sa: ’ Vi vet alle hva det betyr’. President Trump sa han ’etablerte en ny ordning med bakgrunnssjekk for å holde radikale islamistiske terrorister ute av USA’ og at ’Vi vil ikke ha dem her’.»

President Donald Trump undertegnet det første innreiseforbudet under et besøk i Pentagon 27. januar flankert av visepresident Mike Pence og forsvarsminister James Mattis. Foto: CARLOS BARRIA /Reuters/NTB scanpix

2. Sa først «muslimforbud»

Både statsadvokaten – og senere dommeren – viser til et TV-intervju med Trump-støttespiller Rudy Giuliani dagen etter der han sa: «Da (Trump) først kunngjorde det, sa han ’muslimforbud’. Han ringte meg opp. Han sa: ’Sett sammen en komité. Vis meg hvordan det skal gjøres på lovlig vis’.»

3. «Jeg tror islam hater oss»

Dommeren viser til noe Trump sa i et intervju på CNN for ett år siden:

– Jeg tror islam hater oss.

– Er det en krig mellom Vesten og radikal islam eller mellom Vesten og islam i seg selv?

– Det er vanskelig å skille. Du vet ikke hvem som er hvem, svarte Trump.

4. Den første pressemeldingen

I avgjørelsen fra domstolen vises det også til den første pressemeldingen fra Donald Trumps valgkampanje om saken fra 7. desember 2015: «Donald J. Trump oppfordrer til en total og fullstendig stopp i muslimers adgang til USA».

5. Rådgiver om «tekniske» endringer

Dommeren viser til et intervju med Trump-rådgiver Stephen Miller. 21. februar sa han at det kommende innreiseforbudet ville ha samme konsekvenser som det første. Han beskrev endringene som «tekniske» for å ta hensyn til innvendingene fra nederlaget i forrige runde.

Hawaiis justisminister Douglas Chin la stor vekt på at tidligere sitater fra Donald Trumps hans støttespillere tyder på at innreiseforbudet egentlig er religiøst diskriminerende. Foto: HUGH GENTRY / Reuters /NTV scanpix

  • Aftenposten mener: Innreiseforbudet er fortsatt problematisk
  • I forrige rettsrunde gikk det slik: Dommerne sablet ned Trumps åtte argumenter

Røper hensikten?

Domstolen mener disse sitatene før, under og etter arbeidet med innreiseforbudet er avslørende: At presidentordrens uttalte sekulære formål i det minste kommer i annen rekke for det primære målet om en midlertidig stopp av muslimer.

Retten ikke imponert

Advokater for Det hvite hus har forsvart ordren med at teksten er religiøst nøytral. De viser også til at innbyggere i de seks rammede landene bare utgjør 9 prosent av verdens muslimer. Retten mener at presidentordren er religiøst diskriminerende selv om den på overflaten er religionsnøytral. Dommeren er heller ikke imponert av anførselen om at man ikke diskriminerer bare fordi diskrimineringen er lite effektiv.

– Upassende konklusjon

«Mangelen på logikk i regjeringens argumentasjon er påtagelig. Tanken om at man kan vise motvilje mot en gruppe av mennesker bare ved å ramme dem alle samtidig, er grunnleggende mangelfull», heter det i kjennelsen.

Selv om diskriminering ifølge retten ikke handler om matematikk, tar domstolen opp regjeringens argument om at innreiseforbudet rammer alle borgere fra de seks landene likt. Andelen muslimer i landene varierer fra 90,7 prosent til 99,8 prosent.

– Det vil derfor neppe være noe paradigmesprang å konkludere med at en målretting mot disse landene er en målretting mot islam. Det vil helt opplagt være upassende å konkludere, slik regjeringen gjør, at det ikke gjør det, skriver dommeren.

Mens domstolen i Hawaii behandlet saken om innreiseforbudet, var Donald Trump i Nashville der han la ned en krans på president Andrew Jacksons grav. Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Påskudd om nasjonal sikkerhet?

Retten viser også til en anførsel fra saksøkerne om at teksten i selve presidentordren antyder at begrunnelsene om nasjonal sikkerhet er et påskudd. I beskrivelsen av behovet for et innreiseforbud nevner Trump i sitt dekret eksempler på terrordømte: To irakske flyktninger og en somalier som kom som barn og senere ble statsborger. I den nye ordren er irakere unntatt og det kan gjøres unntak for barn.

Kan få gjennom et forbud

Tidligere utsagn om muslimforbud har likevel ikke ødelagt alle sjanser for Trump til senere å innføre et forbud av denne type. Dommeren påpeker imidlertid at de endringene som nå er gjort mellom det første innreiseforbudet og det andre, ikke holder.

Hva skjer nå?

En anke av avgjørelsen vil i første omgang gå til den samme domstolen i California som stoppet innreiseforbudet i forrige runde. Saken vil der bli behandlet av tre nye dommere. Deretter er neste stopp etter alt å dømme Høyesterett. Administrasjonen kan også velge å droppe anke av den midlertidige stansen og avvente full behandling av saken i Hawaii-domstolen.

Les mer om

  1. USA
  2. Donald Trump
  3. Islam