Verden

Svindlet til seg 250 millioner med falske holocausthistorier

I USA er 17 personer siktet for å ha svindlet et erstatningsfond opprettet for holocaustofre, for mer enn 42 millioner dollar.

Historier er blitt "pyntet på" og direkte forfalsket, for å få utbetalt erstatning etter jødeutryddelsen under den andre verdenskrig. Her stilles fanger opp i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.
Les også

- Jødiske verdier finansierte 30 prosent av krigsmaskineriet

Seks av de siktede har vært ansatt i skadeerstatningsfondets administrasjon, mens elleve andre personer skal operert på utsiden for å rekruttere inn søkere til fondet.

Svindelen skal ha pågått i 16 år, skriver New York Times.

To ulike fond har blitt utnyttet i svindelen. The Hardship Fund utbetaler en engangssum på 3600 dollar, eller rundt kroner, til jøder som måtte flykte under andre verdenskrig. Det andre, såkalte Article 2 Fund, gir mennesker som overlevde de jødiske gettoene, arbeids— eller konsentrasjonsleire rett til en månedlig utbetaling.

Ifølge statsadvokat Pheet Bharara har de siktede kommet i kontakt med potensielle søkere gjennom avisannonser. Her ble folk tilbudt hjelp til å søke om kompensasjon for skader påført under andre verdenskrig. Når søkerne fikk gjennomslag, fikk de siktede utbetalt en andel av erstatningssummen.

I mange tilfeller skal ekte historier ha blitt endret for å passe bedre med erstatningsfondets krav. I andre tilfeller skal hele historier ha blitt diktet opp. Etterforskerne har oppdaget at fotografier har blitt gjenbrukt under forskjellige navn, fortellinger om overlevelse og mishandling er ordrett repetert i mange ulike søknader.

Til sammen har det blitt oppdaget minst 5600 falske søknader som har medført at minst 42 millioner dollar har blitt utbetalt til urettmessige mottakere. Mange av dem uvitende om at de ble utnyttet i svindelen, ifølge statsadvokaten.

Les også

  1. - Jødiske verdier finansierte 30 prosent av krigsmaskineriet