Verden

Norsk universitet lærer kinesiske jurister menneskerettigheter

Kina forbereder nå straffesak mot menneskerettighetsadvokater som ble pågrepet i massearrestasjoner for ett år siden. Samtidig får kommende kinesiske toppjurister norsk undervisning i menneskerettigheter.

Bjørnar Borvik, visedekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, underviser i menneskerettigheter ved Renmin-universitetet i Beijing.
  • Jørgen Lohne

– Både lærere og studenter her ser åpenbart nytten av å lære mer om dette, sier visedekan Bjørnar Borvik ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, som de siste par årene er blitt godt kjent på eliteuniversitetet Renmin i Beijing.

Borviks sentrale forskningsfelt er europeiske sivile og politiske menneskerettigheter.

Han ble invitert av Renmin til å holde sin første forelesningsrekke her våren 2015, og han holdt et nytt kurs nå i vår. Et tilsvarende kurs gjennomføres for andre gang ved Shandong universitet til høsten.

Kursene er populære hos fremtidige dommere og advokater:

– Hadde kinesiske myndigheter vært opptatt av å ha full kontroll over hva studenter skal få kunnskap om, ville det ha vært dårlig strategi å la Renmin samarbeide med oss, sier Borvik, som ikke har opplevd at det legges føringer om hvilke temaer som kan tas opp i forelesningene.

Jusstudent og kommunistpartimedlem Li Meng er svært interessert i menneskerettigheter og har fulgt de norske gjesteforelesningene på Renmin-universitetet i Beijing.

Menneskerettsadvokater i fengsel

– Forelesningene til Borvik gir en meget god introduksjon, sier jusstudent ved Renmin, Li Meng (24), som er medlem av kommunistpartiet og datter av en statsadvokat.

UiBs gjesteundervisning bidrar til at Li Meng og andre unge elitestudenter får innsyn i sivile og politiske menneskerettigheter før de som nyutdannede jurister skal finne sin plass i et system som tydelig demonstrerer sin manglende respekt for de samme rettighetene.

For et drøyt år siden ble et stort antall menneskerettighetsadvokater arrestert i Kina. Ifølge den Hongkong-baserte organisasjonen China Human Rights Lawyers Concern Group, ble minst 319 personer – advokater og deres assistenter – rammet av de landsomfattende aksjonene.

  • Det var et hardt slag mot regimets kritikere: – Forfølgelsen blir bare verre

Cirka 50 er fortsatt fengslet og 24 av advokatene er til nå blitt formelt tiltalt forstatsfiendtlig virksomhet. Den kjente forsvarsadvokaten Shang Baojun sier til Aftenposten at det er grunn til å frykte at menneskerettighetsadvokatene vil bli dømt til fengsel fra 10 år til livstid.

Stor forskjell på liv og lære

Forsvarsadvokat Shang Baojun konstaterer at det er langt mellom liv og lære når det gjelder Kinas myndigheters forhold til menneskerettighetene.

– Respekt for og vern av menneskerettigheter er nedfelt i Kinas grunnlov. I teorien er det derfor fullt lovlig å snakke om og undervise om dette emnet her i landet. Men lovene om menneskerettigheter blir uansett ikke praktisert i et rettsvesen som er underlagt kommunistpartiets vilje, sier Shang Baojun.

Liu Xiaobos menneskerettigheter

Borvik medgir at det ikke er helt uproblematisk at han foreleser om menneskerettigheter i en ettpartistat som konsekvent bryter de samme rettighetene:

– Det kan sikkert innvendes at jeg ved å forelese spesifikt om europeiske menneskerettigheter kan bidra til å forsterke den kinesiske oppfatningen om at vestlige menneskerettigheter ikke nødvendigvis er universelle. Jeg ser annerledes på dette og mener at det har betydelig verdi at noen av fremtidens kinesiske jurister får kunnskap om de europeiske erfaringene på dette område. Heller ikke vi sitter med alle svarene. Også i Europa er det debatt om det nærmere innholdet i menneskerettighetene, sier Bjørnar Borvik.

– Men hva svarer du dersom kinesiske studenter spør om det er et menneskerettighetsbrudd at Liu Xiaobo, vinner av Nobels fredspris 2010, soner en dom på 11 år for sine kritiske ytringer om parti og regime?

– Jeg ville ha fremhevet at vi i Europa ser det som svært viktig å verne friheten til å ytre seg kritisk, og at politiske ytringer står i en særstilling. Selv om det også er grenser for ytringsfriheten i Europa, ville nok straffenivået i Liu Xiaobos sak i seg selv vært vanskelig å forene med det vernet som kan utledes av den europeiske menneskerettskonvensjonen. Grunnlaget for straffesaken mot Liu Xiaobo kjenner jeg derimot ikke godt nok til, og det ville jeg ikke ha uttalt meg om, sier Borvik.

Universelle rettigheter «må tilpasses»

Li Meng er så interessert i menneskerettigheter at hun har tilbragt seks måneder som praktikant ved Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg etter først å ha fulgt Borviks undervisning.

Menneskerettighetene er universelle, men må tilpasses kinesisk virksomhet, mener Li Meng.

– Menneskerettigheter er selvsagt universelle, slår hun fast:

– Men her i Kina har vi en flere tusen år lang historie og tradisjoner som er svært forskjellige fra Europas. For oss er det naturlig å forholde oss til kollektiv makt, ikke individuell rett. Derfor kan vi ikke helt enkelt kopiere en europeisk forståelse av menneskerettighetene, vi må tilpasse en slik forståelse til kinesisk virkelighet. Så det er ikke rettferdig å dømme Kina ut fra vestlige standarder, sier Li Meng, og formulerer seg på en måte som kan minne om offisiell partipropaganda.

https://www.facebook.com/jorgenlohne/

https://twitter.com/JorgenLohne