Tony Blair: Kvasi-revolusjonær sosialisme under Corbyn

Tidligere statsminister Tony Blair oppfordrer moderate Labour-medlemmer til å ta tilbake kontrollen over partiet fra avtroppende leder Jeremy Corbyn.

Tony Blair på Hallam Conference Centre i London onsdag formiddag.

Blair sier at Corbyn personifiserer en mikstur av «kvasi-revolusjonær sosialisme» som har mislykkes.

– Overtagelsen av Labour av det ytterliggående venstre førte til en glorifisert protestbevegelse totalt uegnet til å være et troverdig regjeringsalternativ. Resultatet har brakt skam over oss alle, sier Blair.

Ifølge Blair hadde Corbyns kompliserte og tvetydige holdning til Brexit frustrert både tilhengere og motstandere av Storbritannias uttreden fra EU.

– Vi fulgte en kurs med nesten komisk ubesluttsomhet, fremmedgjorde begge sider i debatten og etterlot våre velgere uten veiledning eller lederskap.

– Fraværet av lederskap i det som utvilsomt var det største spørsmålet for nasjonen, styrket all annen tvil knyttet til Jeremy Corbyn, sier Blair.

Talen bærer alle tegn på langvarig, oppdemmet frustrasjon over Corbyn. Blair advarer om at Labour må endre seg eller dø og ende på historiens skraphaug, og at få vil vedde mot at Storbritannia nå står foran et helt tiår med konservativ regjering.

Han var statsminister i Storbritannia fra 2. mai 1997 til 27. juni 2007. Ved valget i 2005 ble Tony Blair den første Labour-lederen som hadde vunnet tre valg på rad.

Statsminister Tony Blair mottar folkets jubel etter valgseieren i 1997.

Den tredje vei

Blair sto i spissen for å modernisere Labour under mottoet «den tredje vei». Det var en avdempet sosialdemokratisk plattform mellom de konservative og det tidligere røde, radikale Labour under partilederne Michael Foot og Neil Kinnock. Sterke innslag av statssosialisme ble erstattet av markedsvennlig styring. Det sikret partiet seier igjen etter langvarig konservativt styre siden 1979.

Etter terrorangrepet 11. september 2001 var han dypt involvert i krigen mot terror og var viktigste allierte for USAs president, George W. Bush. Han sendte blant annet britiske soldater til Irak og Afghanistan.

Upopulær etter Irak-krigen

Det førte til stadig synkende troverdighet og popularitet på hjemmebane. Hele hans siste år som statsminister var preget av gjentatte spekulasjoner om hans avgang. Hans finansminister, Gordon Brown, etterfulgte ham 24. juni 2007.

Brown tapte valget i 2010, og de konservatives leder, David Cameron, ble utnevnt til statsminister 11. mai 2010 og gjenvalgt den 8. mai 2015.

Cameron kunngjorde i februar 2016 folkeavstemning om Storbritannias medlemskap i Den europeiske union. Målet var å demme opp for voksende EU-motstand i både partiet og befolkningen.

Folkeavstemningen endte med flertall mot britisk medlemskap. Cameron gikk av og overlot statsministerembetet til Theresa May. Etter at underhuset flere ganger stemte ned hennes forslag til Brexit-avtale, gikk hun av 24. mai 2019.

Boris Johnson overtok som statsminister 24. juli i år. 12. desember ledet han toryene til et brakvalg og stort flertall i underhuset.