- Alle er snart identifisert i Algerie

ALGERIE (Aftenposten.no): - Vi har bidratt til å identifisere fire norske, tre briter, to japanere og to personer fra Malaysia, sier politioverbetjent Håvard Andre Aalmo som er i Algerie.

- Vi har bidratt til å identifisere fire norske, tre briter, to japanere og to personer fra Malaysia, sier politioverbetjent Håvard Andre Aalmo som er i Algerie.

ID-gruppen som er i Algerie har undersøkt alle kroppene som ble funnet ved gassanlegget som ble angrepet av terrorister i forrige uke. Det krevende identifiseringsarbeidet etter terrorangrepet mot det delvis Statoil-eide gassanlegget i Algeries ørken går dermed mot slutten.

— Slik det ser ut nå kan vi være helt ferdig i løpet av et par dager, sier nestleder for den nasjonale ID-gruppen, politioverbetjent Håvard Andre Aalmo, som er i Algerie for å lede gruppen på til sammen syv personer.

Har hjulpet andre

I tillegg til Aalmo består ID-gruppen underlagt Kripos av to kriminalteknikere, to patologer og to tannleger.

De norske ekspertene har vært til nytte også for de andre landene som mistet noen i terrorangrepet.

- Vi har bidratt til å identifisere fire norske, tre briter, to japanere og to personer fra Malaysia, sier Aalmo.

Norge har som eneste nasjon hatt tannleger og patologer på plass i Algerie. Tannlegene har foretatt identifiseringer på bakgrunn av de omkomnes tannstilling. Disse identifiseringene har senere blitt bekreftet ved andre undersøkelser.

— Sånn sett har Norge vært en viktig brikke i det arbeidet som har blitt utført, sier Aalmo.

Han mener samarbeidet med personellet som har kommet til Algerie fra Storbritannia, Japan og Malaysia har vært godt. Politioverbetjenten sier det tok noe tid å få de nødvendige tillatelsene på plass før de kunne få tilgang til de døde, men at de deretter har hatt et meget godt samarbeid med de algeriske myndighetene.

- De har lagt til rette for at vi kunne gjennomføre identifiseringen slik vi ønsker å gjøre det, sier han.

Han sier det å være gjester i et land som har blitt utsatt for et terrorangrep har satt en spesiell ramme rundt arbeidet. Sikkerhetstiltakene har vært omfattende.

Kjenner de omkomne

Aalmo sier det også har vært spesielt å arbeide med saken siden mange i Algerie har gitt uttrykk for at de kjenner noen av de omkomne og savnede.

— Det er tydelig at Statoil er en viktig aktør her, sier han.

ID-gruppens leder her i Algerie sier han ut i fra deres funn ikke kan konkludere med noe om under hvilke omstendigheter de norske ofrene ble drept. Heller ikke om noen av de norske kan ha blitt truffet da den algeriske hæren gikk til angrep på terroristene under aksjonen.

— Vi har konsentrert oss om å foreta en identifisering. Når kroppene kommer til Norge vil de bli obdusert på vanlig måte. For øvrig må jeg vise til Kripos’ etterforskningsledelse i Norge, sier Aalmo.

Han sier de har spurt om hvor de norske ble funnet drept, men at algerierne har svart at de ikke kan svare på det spørsmålet.