Dommer sier Trump må opplyse om egne regnskaper

En føderal dommer har bestemt at president Donald Trump ikke kan nekte å gi opplysninger om egne regnskaper til Kongressen.

President Donald Trump på vei inn Air Force One mandag. En føderal dommer slo mandag fast at Trump ikke kan nekte utlevering av regnskaper til Kongressen fra tiden før han ble president.

Avgjørelsen er et resultat av at Kongressen i sin tid forsøkte å få innsyn i Trumps regnskaper fra tiden før han ble president.

For å unngå dette, saksøkte presidenten selv og hans private selskap Representantenes hus.

Stevningen fra komitéleder Elijah Cummings gikk mot en regnskapsfører for Trump Organization med krav om innsyn i Trumps finanser flere år tilbake.

Obama-utnevnt

Den føderale dommeren Amit Mehta, som i sin tid ble utnevnt av president Barack Obama, mener nå at ønsket ikke var urimelig og konkluderer med at Trump ikke kan blokkere stevningen.

I sin beslutning støtter Mehta Kongresskomiteen sin antagelse i at de etterspurte dokumentene blant annet vil kunne hjelpe lovgivere i arbeidet med å styrke etikken og fullføre lovarbeid.

– Komiteens grunner for å be om innsyn i regnskapene er lovmessig gyldige, slår dommeren fast. Han ville ikke ta stilling til om komiteens fremstøt om innsyn i dokumentene var politisk motivert.