Verden

Svenskene reagerer på lange koronakøer over broen

Dansker kan fritt dra over sundet til Sverige, men motsatt vei er det langt vanskeligere. Det får svenskene til å reagere.

Slik så køene over Øresundbroen ut 24. mai. Ifølge Dansk radios P4 var det en times kø frem til grensekontrollen for å komme inn i Danmark denne søndagen.
  • Ingeborg Moe
    Ingeborg Moe
    Journalist

De siste helgene har det vært perioder med kø over Öresundsbroen. Sist helg, etter en lang pinsehelg i Danmark, stoppet det opp ved Peberholm. Der er det dansk grensekontroll.

Mye tyder på at det var dansker som sto i kø for å komme hjem etter en tur i Sverige.

Innreisebegrensningene som ble innført i Danmark i midten av mars, gjorde at trafikken over Öresundsbroen stupte med mellom 60 og 70 prosent, ifølge tall fra trafikkselskapet.

Dansker har kunnet dra til Malmö og gå på restaurant, men svensker får ikke reise den andre veien.

Dansker på fritidstur

Men nå har det vært et lite oppsving, spesielt i fritidsreiser fra Danmark til Sverige. Det har også kommet noen lettelser i innreisereglene til Danmark (se faktaboks).

Sammenligner man trafikktall fra uke 12, da grensene ble stengt i midten av mars, med uke 21, i midten av mai, er det en påtagelig endring, viser tall fra broselskapet Öresundsbron.

Antallet dansker som brukte rabattkort på broen (kalt «fritidspass»), økte fra 555 til 3238. På svensk side har antallet stått nærmest bom stille selv om pendlertrafikken har økt også fra Sverige.

I Skåne, hvor det har vært mindre koronasmitte enn i København, irriterer mange svensker seg over at de ikke kan gjøre som danskene og ta seg en tur over sundet.

– Det er det som skaper så mye opprørthet i Skåne. De ser at smittespredningen har vært mindre enn i København, og likevel er grensen stengt den ene veien, sa Sveriges innenriksminister, Mikael Damberg, til SVT tirsdag.

I slutten av april så det slik ut på Öresundsbroen, men i helgen var det køer mot Danmark.

Sverige utenfor

Norge og Danmark har inngått en avtale som gjør at nordmenn og dansker kan reise til hverandre fra 15. juni. Danmark har inngått en tilsvarende avtale med Tyskland og Island. Men deres nærmeste nabo er altså holdt utenfor fordi Sverige har langt flere smittede enn nabolandene. Det har ikke gått upåaktet hen i Sverige.

Derimot åpner danskene for at de kan få til en regional løsning, spesielt for Öresundsregionen, hvis de finner en «betryggende modell».

Sveriges innenriksminister, Mikael Damberg, mener at argumentene for å beholde grensestengningen ikke holder.

– Som det ser ut nå, er det ganske svake argumenter for å ha stengte grenser, sa han til SVT tirsdag.

Han mener at må man skille mellom ulike deler av landet. Stockholm er rammet mye hardere enn for eksempel Malmö eller grenseområdene til Norge. Den svenske utenriksministeren, Ann Linde, sa i forrige uke at hun mente Danmark burde åpne opp for skåninger.

Danske Jyllands-Posten skriver at København har vært tre ganger så hardt rammet av koronaviruset hvis man ser på hele perioden. Men de skriver at Skåne er noe hardere rammet de siste to ukene. Professor i mikrobiologi Jan Pravsgaard Christensen advarer derfor mot å åpne grensen mot Sverige på samme måte som mot Tyskland.

Svensker er blitt bedt om å holde seg hjemme og ikke reise lenger enn to timer med bil. Men de håper at skåninger skal få lov til å reise over sundet til København.
Dette bildet fra grensen mellom Sverige og Danmark ble tatt i slutten av april.

Jobber for regionale løsninger

Den norske regjeringen har sagt at de jobber opp mot de andre nordiske landene for å se om de kan få tilsvarende avtaler som med Danmark. Mange nordmenn ønsker å besøke sine sommerhus i Sverige. Helseminister Bent Høie sa onsdag at regjeringen jobber for at en løsning for karantenefrie reiser mellom ulike regioner i Norden vil være på plass innen 15. juni.

Dansker må ikke sitte i karantene hvis de har vært i Sverige, slik nordmenn må, selv om også de blir bedt om å unngå unødvendige reiser.

Jan Albert, professor i smittevern ved Karolinska institutet i Stockholm, mener at grensestengningene handler mer om å vise politisk handlekraft enn om å hindre smitte.

– Jeg vet at man i Skåne synes det er merkelig. Også i Sverige er smittespredningen på vei ned, og da blir forskjellene mellom de nordiske landene ikke så store. Da blir grensestengninger etter hvert et spill for galleriet, tror jeg.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Sverige
  4. Danmark