New York øker aldersgrensen for røyking til 21 år

Den amerikanske delstaten New York øker aldersgrensen for røyking fra 18 til 21 år. Målet er å forhindre tenåringer fra å bli avhengige.

Den amerikanske delstaten New York hever aldersgrensen for røyk fra 18 til 21 år.

Den nye lovgivningen ble tirsdag undertegnet av delstatens guvernør. Endringen, som vil tre i kraft om 120 dager, retter seg mot salget av tradisjonelle tobakksprodukter, i tillegg til e-sigaretter og fordampere.

Guvernør og demokrat Andrew Cuomo sier for mange barn og tenåringer begynner å røyke til tross for tiår med forebygging. Deler av skylden mener han kan legges på markedsføring rettet mot unge mennesker.

– Ved å heve aldersgrensen for røyking fra 18 til 21 kan vi forhindre at sigaretter og e-sigaretter havner i hendene på unge mennesker. Vi forhindrer også en hel generasjon av newyorkere fra å utvikle en kostbar og potensielt sett dødelig avhengighet, sier Cuomo i en uttalelse.

Ifølge den amerikanske kreftforeningen, begynner 95 prosent av alle som røyker å bruke tobakk før de har fylt 21.

16 amerikanske delstater har godkjent å heve aldersgrensen for røyking til 21 år, men i visse delstater vil ikke lovendringene tre i kraft før om noen år.

Hundrevis av lokalsamfunn rundt om i landet har også vært pådrivere for å heve aldersgrensen til 21.