Verden

Iran tok viktig symbolsk seier mot USA i FN-domstol

FN-domstolen ICJ fastslår at deler av USAs sanksjonsregime mot Iran er ulovlig. I Teheran feires den midlertidige kjennelsen som en seier.

Den iranske advokaten Mohammed Zahedin Labbaf (i midten) venter på kjennelsen i ICJ. Peter Dejong / AP / NTB scanpix

 • NTB

– Dette er et klart tegn på at Iran har rett. Avgjørelsen viser enda en gang at den amerikanske regjeringen blir mer isolert for hver dag som går, heter det i en uttalelse fra det iranske utenriksdepartementet.

USA har gjeninnført en rekke sanksjoner mot Iran som følge av at amerikanerne har trukket seg fra den internasjonale atomavtalen. I sommer reagerte Iran med å klage USA inn for Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ).

Nå har USA fått ordre om å oppheve sanksjoner som rammer flysikkerheten og den humanitære situasjonen i Iran. Dette omfatter blant annet import av mat, medisiner, medisinsk utstyr og jordbruksprodukter, samt flydeler, opplyste ICJs sjefsdommer Abdulqawi Yusuf da kjennelsen falt onsdag.

Han føyde til at avgjørelsen var enstemmig.

– Bryter 1955-avtale

Iran mener at sanksjonene bryter med en vennskapsavtale som Iran og USA inngikk i 1955, da Iran fortsatt var styrt av den USA-vennlige sjaen Mohammad Reza Pahlavi.

ICJ er FNs øverste juridiske organ i saker mellom FNs medlemsland. Domstolens avgjørelser er bindende og kan ikke ankes, men den har ingen mekanismer som presser stater til å respektere avgjørelsene. Onsdagens kjennelse er dessuten av foreløpig karakter. Den endelige beslutningen kan det ifølge eksperter ta flere år å komme fram til. Inntil videre er det den midlertidige kjennelsen som gjelder.

Sanksjonseksperten Richard Nephew er ikke overbevist om at Donald Trump vil rette seg etter en avgjørelse fra en institusjon han har null respekt for. ICJ-saken vil først og fremst ha en symbolsk effekt ettersom den vil kunne påvirke folkemeningen framholder han.

– Det iranske utenriksdepartementet vet at det overfor publikum, som er verdenssamfunnet, må fremstå som den krenkede part, sa Nephew til BBC før kjennelsen falt.

FN-dommen er en delvis seier for Iran. Her Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif under Oslo Forum på Losby Gods i fjor. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Tepper, nøtter og olje

Første bolk av de amerikanske sanksjonene mot Iran ble gjeninnført i august. De rammet blant annet Irans eksport av tepper og nøtter, samt tilgangen på dollar. Sanksjonene har også stanset Irans import av nye passasjerfly, selv om kontraktene allerede er inngått

Iran har de siste årene vært rammet av flere alvorlige flyulykker, noe som kobles til at landets flyflåte er gammel og slitt etter år med tidligere sanksjoner.

I november vil sanksjonene også ramme landets oljeeksport, landets viktigste inntektskilde.

– Psykologisk krigføring

Utenriksminister Mohammad Javad Zarif har kalt dem for en form for psykologisk krigføring, og under den fire dager lange rettshøringen i slutten av august anklaget Irans advokater USA for å strupe landets økonomi.

De andre landene bak atomavtalen – Kina, Russland, Frankrike, Storbritannia og Tyskland samt EU – er sterkt imot USAs avgjørelse om å skrote atomavtalen, og de har iverksatt tiltak for å bevare den.

Likevel har en rekke vestlige selskaper trukket seg ut av Iran i frykt for å bli rammet av de amerikanske sanksjonene hvis de blir værende.

Det internasjonale atomenergibyrået har fastslått at Iran så langt har rettet seg etter atomavtalen.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Iran
 2. USA

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Iran ber FN-domstol fjerne USAs sanksjoner

 2. VERDEN

  Trump skjerper sanksjonene mot Iran

 3. VERDEN

  AFP: Iran går bort fra deler av atomavtalen

 4. VERDEN

  Iran vedgår at de har overgått atomavtalens grense for lagring av uran

 5. VERDEN

  Iran holder militærøvelse mens sanksjoner trer i kraft

 6. VERDEN

  EU nekter å gi opp Iran-avtalen