Trump fjerner anbefaling om kvotering ved skoler og universiteter

Trump-administrasjonen vil fjerne en offisiell anbefaling til skoler og universiteter om å ta hensyn til rasemessig mangfold ved opptak.

Amerikanske skoler preges av stadig større mangfold. Her fra første skoledag på en skole i New York.

Ved at anbefalingen som ble innført under president Barack Obama blir fjernet, får skoler og universiteter regjeringens godkjenning til å legge såkalt rasenøytralitet til grunn ved opptak, skriver New York Times.

Myndighetene går dermed tilbake til anbefalingen som var gjeldende under George W. Bush.

Anbefalingen under Obama var en oppfordring til amerikanske utdanningsinstitusjoner om å ta hensyn til rase ved opptak for å bidra til mangfold og for å unngå at noen raser ble isolert.

Ikke samme kraft som en lov

Den nye anbefalingen vil ikke ha samme kraft som en lov, men den vil trolig gi skoler tilstrekkelig ryggdekning til å beskytte seg mot søksmål fra minoriteter når de følger myndighetenes anbefaling.

Høyesterett har de siste årene stadig innskrenket muligheten for positiv kvotering, men ikke gått så langt som til å innføre noe forbud.

Sist spørsmålet var oppe til vurdering, godkjente høyesterett at en skole i Texas tok hensyn til rase ved opptak, og det var den nettopp den avgåtte dommeren Anthony Kennedy som skrev flertallsbegrunnelsen.

Stadig mer multietnisk

Spørsmålet om kvotering blir stadig mer komplisert i USA etter hvert som landet blir mer multietnisk. Hittil er det hvite som har klaget over diskriminering når svarte og latinos kvoteres inn på skoler og universiteter.

Men en sak som nå trolig ender i høyesterett, er asiatisk-amerikanere som saksøker Harvard-universitetet for å ekskludere noen asiatisk-amerikanere for å gi flere plasser til søkere med andre raser, inkludert svarte og hvite.

Bakgrunnen for dette er at elever med bakgrunn fra Kina, Japan, Korea, India og andre land i Asia gjør det stadig bedre på amerikanske skoler.