Verden

Internasjonale inspektører er ferdige i Douma

OPCWs rapport om Douma-angrepet vil tidligst foreligge og tre-fire uker, sier organisasjonens leder Ahmet Uzumcu. Foto: AP / NTB scanpix

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) avsluttet sitt oppdrag i Douma i Syria. Nå skal prøvene analyseres.

  • og NTB

OPCWs inspektører rykket inn i Douma etter påstander om bruk av kjemiske våpen i et angrep 7. april i år, der minst 40 mennesker skal ha mistet livet.

Syria og deres russiske støttespillere nekter for at det ble brukt kjemiske våpen i angrepet, mens opprørere og hjelpearbeidere hevder at det ble brukt klor- eller saringass.

Inspektørene har tatt over 100 prøver i Douma, og OPCWs leder Ahmet Uzumcu opplyste tidligere i uken til Financial Times at det også ville bli åpnet graver.

– Dette er en svært sensitiv prosess. Det er derfor vi er forsiktige. Selv om våre eksperter tidligere har vært med på noen obduksjoner, er det første gang vi åpner graver, sa han.

  • Hvorfor opprører bruk av kjemiske våpen så sterkt? «Dette er snikende og umoralske våpen.»
Inspektører fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har nå avsluttet sitt arbeid i Douma i Syria, der det kan ha blitt benyttet kjemiske våpen i et angrep 7. april. Foto: AP / NTB scanpix

Analyser gjenstår

Fredag opplyste OPCW at inspektørene har avsluttet sitt arbeid i Douma, og at prøvene som er tatt nå skal analyseres ved organisasjonens eget laboratorium i Haag og ved flere andre utvalgte laboratorier i Europa.

– Analysene vil minst ta tre til fire uker, heter det i en kunngjøring fra OPCW.

Organisasjonen understreker at inspektørene fortsetter sin innhenting av annet relevant materiale knyttet til angrepet 7. april, og det er høyst uklart når den endelige rapporten om angrepet vil foreligge.

– Det er ikke mulig å gi noen tidsramme for når Douma-rapporten vil bli lagt frem for landene som har sluttet seg til FN-konvensjonen om kjemiske våpen, heter det i kunngjøringen fra OPCW.

Lokalbefolkningen i Douma foran ødelagte bygninger i den hardt prøvede byennær Syrias hovedstad Damaskus.

Ventet ikke på svar

USA, Storbritannia og Frankrike ventet ikke på resultatet av OPCWs gransking, men konkluderte straks med at syriske regjeringsstyrker hadde benyttet kjemiske våpen i Douma-angrepet.

Uka etter angrep de tre landene på bakgrunn av dette to påståtte lagre for kjemiske våpen og et påstått forskningssenter for utvikling av kjemiske våpen i Syria.

NATO uttrykte «full støtte» til angrepet, mens juseksperter slo fast at det var brudd på Folkeretten og FN-pakten.

Les mer om

  1. OPCW
  2. Syria
  3. Syriakrigen
  4. USA
  5. Russland