Verden

Trumps beskjed til California skapte avsky. Men forskere gir ham delvis rett.

Menneskelig aktivitet utløser åtte av ti skogbranner i USA, viser rapport.

Araya Cipollini (19) og hennes familie mistet hus og hjem i skogbrannen som har ødelagt den lille byen Paradise i California.
 • Helene Skjeggestad
  Journalist

– Følelsene du går gjennom er grusomme, sier en av innbyggerne i Bell Canyon i California, til LA Times.

Han forteller om hvordan det har vært å innse at alle minner er tapt i brannen.

– Fra «jeg har ingen skjorter eller sokker» til «vi har ikke alle bildene, videoene og alt det som ikke kan erstattes». Det er overveldende, sier Steve Kent til avisen.

Den kraftige brannen i California har gjort mange hjemløse.

Delstaten California herjes igjen av ødeleggende skog- og gressbranner:

 • 31 mennesker har mistet livet. Over 200 personer er ikke gjort rede for.
 • Byen Paradise, med 27.000 innbyggere, er lagt i ruiner.
 • Tre store skogbranner dekker nå over 1.000 kvadratkilometer både nord og sør i delstaten.

Dette kartet viser rapporterte skogbranner i delstaten bare i 2018. Det er trygt å si at California har et skogbrann-problem.

Kartet fra viser alle rapporterte skogbranner så langt i 2018 i California.

Kontroversiell ytring

Donald Trump, USAs president, kommenterte brannene på Twitter med følgende ord:

– Den eneste grunnen til de enorme, dødelige og kostbare skogbrannene i California er den dårlige skogforvaltningen, skriver Trump, og fortsetter:

– Milliarder av dollar blir gitt hvert år, med så mange liv som går tapt kun på grunn av alvorlig svikt i forvaltningen av skogene. Fiks dette nå, ellers stopper de føderale bevilgningene!

Trump farer med feilinformasjon

Men Trump farer ifølge sjef for brannetaten i California, Brian K. Rice, med feilinformasjon.

Det er ikke den lokale skogforvaltningen alene sin feil at skogene er dårlig forvaltet. Store deler av skogen er nemlig under Trumps ansvarsområde.

– Nærmere 60 prosent av skogene i California er under føderalt ansvar, og ytterligere en tredjedel er privat, påpeker Rice i en uttalelse på brannetatens hjemmeside.

– Det er den føderale regjeringen som har valgt å ta ressurser fra skogforvaltningen, ikke California, skriver Rice.

Både meteorologer og redningspersonell har reagert sterkt på Trumps beskjed som de mener er upresis og ufølsom.

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is … https://t.co/k5gzPlaT4E

Forsømt skog

– Ja, det var kanskje litt umusikalsk av presidenten, men han har et poeng.

Det sier Jørund Rolstad, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi.

– Hovedproblemet med skogbranner er at vi i hundre år har slukket branner så godt vi kan og samtidig ikke ryddet i skogen. Dermed har store områder grodd igjen, og når det først tar fyr, blir brannene fort katastrofale, forklarer Rolstad.

Utbrente biler er ikke et uvanlig syn i California nå.

Forskeren mener imidlertid at dette er noe skogforvalterne i California er smertelig klar over og at de gjør så godt de kan for å rydde opp. Rolstad er for sin del med på et prosjekt i New Mexico, en annen brannutsatt delstat.

– Men dette er ikke så lett å gjøre noe med raskt, dessverre, sier han.

Menneskelig aktivitet

84 prosent av alle skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Det kommer frem i en rapport om skogbranner i USA utgitt tidligere i år.

Forskerne bak rapporten mener at menneskers rolle i skogbranner underspilles i den offentlige debatten. Deres opptelling viser at menneskeskapte skogbranner også tredobler «skogbrann-sesongen».

I tillegg utfordrer samfunnet skjebnen ved stadig å bygge ut nærmere brannutsatte områder, ifølge en rapport fra 2014, som ser på utviklingen fra 2000 til 2050:

Kartet til venstre viser prognoser for befolkningstetthet frem til 2050. Kartet til høyre viser brannfare.

– Man har uryddet skog, mer folk og mer brennbart materiale. Det er en farlig kombinasjon, sier Rolstad.

Les også

Se bildene av skogbrannenes ødeleggelser i California

Klimaendringer?

Globale temperaturforskjeller for 2015, sammenlignet med gjennomsnittet for årene 1951–1980. 2015 var det varmeste året som er registrert globalt basert på NASAs data fra målinger som ble startet i 1880.

Den offentlige samtalen domineres av klimaendringer som årsaksforklaring og overser menneskers direkte rolle, skriver forskerne i rapporten om «Menneskeskapte skogbranner i USA».

Det betyr ikke at klimaendringer ikke spiller en rolle, sier Rolstad. Men:

– I en periode har det vært veldig tørt i California, og det bidrar til å øke brannfaren. Men det har også vært tørt i det området tidligere. Det som er annerledes nå, er at klimaendringene kommer samtidig som man ikke har hatt småbranner, har ryddet skogen eller hatt husdyr som beiter ned vegetasjonen.

– Hva kan man gjøre?

– Det hjelper i hvert fall ikke å kutte i bevilgningen til skogforvaltning, slik Donald Trump har gjort og truer med å gjøre mer av. Dette er dessverre noe som krever tid og krefter å få orden på, sier Rolstad.

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. California
 2. Klimaendringer
 3. Skog
 4. Amerikansk politikk
 5. Vær
 6. Brann