En fornøyd Jimmie Åkesson på vei inn TV-intervju dagen etter dagen.
ANDERS WIKLUND / TT

Over 780.000 svensker stemte i helgen på det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna.Partiet havnet dermed på vippen mellom de tradisjonelle høyre-venstre-blokkene i Riksdagen, for andre valg på rad.

Bakgrunn:

Men hvor stor er egentlig innvandringen til Sverige? Vi har hentet ut noen tall fra det svenske statistikkbyrået — og gjort noen enkle sammenligninger med Norge.

For sammenligningens skyld minner vi om at Sverige har cirka 9,7 millioner innbyggere, mens Norge har 5,1.

Svenskene står midt i en innvandringsbølge

innvandringsverige-ny-ts0J71dCyD.jpg

Bildet over er hentet fra rapporten Sveriges framtida befolkning 2014-2060, utgitt av Statistiska Centralbyrån. Men nå opplever Sverige en langt kraftigere tilstrømming enn landet har vært vant til historisk.

Særlig Syria-konflikten bidrar til økt immigrasjon, og svenskene regner med at nettoinvandringen vil ligge på rundt 75.000 personer i år.

I Norge var nettoinvandringen oppunder 42.000 personer i fjor, selv om sammensetningen av innvandrere er forskjellig (se grafikk lenger ned i saken).

Veksten i innvandringen til Sverige har vært særlig stor fra land med et lavt eller middels utviklingsnivå, målt etter Måleskalaen for menneskelig utvikling, på engelsk forkortet til HDI.

Prognosemakerne anslår likevel at denne bølgen fra fattige og middels utviklede land vil avta noe i fremtiden. Flyktninger fra Syria regnes i den mellomste HDI-gruppen, mens innvandrere fra f.eks. Somalia havner i kategorien "Lågt HDI".

I årene 2001-2013 økte antallet utenlandsfødte i Sverige med over en halv million mennesker, til nærmere 1,55 millioner.

Liberale Sverige får langt flere asylsøkere enn Norge...

"Sverige ska fortsätta att vara ett öppet och tolerant land. De som flyr undan förföljelse ska kunna få skydd i vårt land och de som vill komma hit för att arbeta ska vara välkomna. Vi ska skapa ett Sverige där vår samhörighet bygger på var vi har vår framtid och inte var vi har vår historia". Slik introduserer den avtroppende integrasjonsministeren Erik Ullenhag den svenske asylpolitikken på den svenske Regjeringens nettsider. Der gir han blant annet svar på "Vanlige påstander om innvandring".

Sveriges liberale holdning til asyl gir seg utslag i langt flere søknader om asyl enn i Norge.

...og innvilger mer enn 6 ganger så mange søknader

I tillegg kommer altså overføringsflyktninger, også kjent som kvoteflyktninger. Av årets "kvote" på 1620 mennesker, har Norge hittil i år innvilget 1142 saker, ifølge UDI.

Det bidrar til at Sverige får litt andre innvandrere enn Norge

Men innvandrerandelen er ikke veldig forskjellig fra Norge

I dag er omtrent 16% av den svenske befolkningen født i et annet land. Prognosene tyder på at denne andelen vil stabilisere seg rundt 18%, ifølge Statistiska centralbyrån.

I Norge anslår SSB at innvandrere utgjør 14,9 prosent av befolkningen. Av disse er 2,5 prosentpoeng norskfødte barn av innvandrere.

Arbeidsinnvandring fra EU-land spiller en større rolle i Norge enn i Sverige. I Norge er nå arbeid den viktigste innvandringsårsaken.

SSB har for øvrig laget en visuell fremstilling av innvandringen til Norge.

Les også: