Mange barn dør av smittsom sykdom det er fullt mulig å beskytte dem mot

Hva har Jemen, Venezuela og Bangladesh til felles?

På et sykehus i havnebyen Aden i Sør-Jemen informerer barnelegen Nahla Arishi slektninger av en gutt som er smittet av difteri.

Svar: Disse landene har nå mange barn som smittes og dør av difteri, en sykdom det for lengst er utviklet effektive vaksiner mot.

14 år gamle Rahma bor i en liten landsby i fattige, krigsherjede Jemen.

– Se mor, jeg er helt hvit i halsen, ropte hun en dag, skrekkslagen, mens hun lå hjemme med høy feber, forteller mamma, Um Ahmed, til BBC.

Rahma var smittet av difteri, og hun får nå hjelp fra organisasjonen Al Awn, etter at klinikken i landsbyen ble stengt. Krig og kaos hadde ført til at helsepersonalet ikke lenger fikk lønn.

Hanan Awan i hjelpeorganisasjonen forteller at flere mennesker på Rahmas hjemsted allerede er døde av difteri. I Jemen er det siden høsten 2017 rapportert om flere enn 300 tilfeller. Men det hardt prøvede landet i Midtøsten er ikke alene om utbrudd av den dødelige sykdommen som på verdensbasis er på vei mot å bli utryddet.

Ekspert: Skammelig

I kriserammede Venezuela er det rapportert om 500 tilfeller.

Enda verre er det blant rohingyaene som har flyktet fra Myanmar til Bangladesh: Flere enn 2000, de fleste barn, er smittet.

Mange titall er allerede døde i disse tre landene.

– Det er skammelig at så mange fortsatt må dø av en sykdom det er fullt mulig å forebygge og som burde høre hjemme i fortiden, skriver Dr. Michael Edelstein i en artikkel publisert på det britiske utenrikspolitikkinstituttet Chatham Houses hjemmeside.

Mulig å forhindre

Tragediene kunne vært unngått. Svært effektive, sikre og billige vaksiner har vært tilgjengelige i flere tiår og gjør at sykdommen langt på vei kan utryddes, påpeker Edelstein, som er forsker ved Centre on Global Health Security.

Et tydelig eksempel: I USA ble det registrert cirka 20.000 tilfelle årlig før vaksineringen startet. De siste ti årene er det totalt rapport om fem tilfelle.

Barn demonstrerer mot nød og krig foran FN-kontorene i Jemens hovedstad Sanaa.

Mangelfull forebygging

Beskyttelsen har heller ikke vært forbeholdt befolkningen i rike land. I 2016 var 86 prosent av alle verdens barn vaksinert mot difteri.

Men i Jemen, i Venezuela og blant rohingyaene i Bangladesh har vaksineringen ikke vært omfattende nok. De akutte krisene har dessuten langt på vei knekket et fra før svakt offentlig helsetilbud, noe som bidrar til den raske spredningen.

– Fattigslige boforhold, begrenset adgang til behandling, dårlige sanitærforhold og underernæring fører til enda større risiko for smitte og død, skriver dr. Edelstein.

Et dødsoffer bæres bort etter et luftangrep i Jemens hovedstad Sanaa.

Innsats for å hjelpe

Blant andre FNs barnefond UNICEF, Verdens helseorganisasjon (WHO) og den private GAVI-stiftelsen gjør nå en betydelig innsats for å hindre videre spredning av difteri.

I Bangladesh tar en vaksinasjonskampanje sikte på å beskytte 255.000 rohingya-barn.

I Jemen er det lagt opp til at tre millioner mindreårige skal få sin vaksine, og det er også skaffet medisin til behandling av en del av dem som allerede er smittet. Men på grunn av den Saudi-Arabia-ledede koalisjonens krigføring og blokade er det vanskelig å få dosene frem til pasientene.

Regimet i Venezuela har så langt nektet å ta imot internasjonal hjelp.

Verdenssamfunnet må se det som sin plikt å arbeide for å hindre at tragedier som dem i Jemen, Bangladesh og Venezuela noen gang skjer igjen, mener dr. Edelstein.

Det skjer best ved å kombinere god katastrofeberedskap med investeringer i et godt og allment tilgjengelige helsevesen, konstaterer eksperten.