Fredsprisen er blitt «ungdomsprisen» blant nobelprisene

Gjennomsnittsalderen for fredsprisvinnerne synker. Grunnen kan være at Nobelkomiteen i Norge ønsker å påvirke sin samtid.

Malala Yousafzai (tv) under pristildelingen i Oslo Rådhus i 2014, her sammen med nåværende leder av Nobelkomiteen, Kaci Kullmann Five.
  • Alf Ole Ask

Årets nobelprisvinner, Colombias president Juan Manuel Santos, er 65 år. Egentlig en gammel mann for å få fredsprisen. Fra 1950 og frem til i dag har gjennomsnittsalderen for en fredsprismottager falt fra rundt 70 år til 61 år, ifølge Nobelprize.org.

Juan Manuel Santos årets fredsprisvinner.

En pris i prosess

– Den viktigste grunnen til at fredsprisvinnere blir yngre, er at komiteen deler ut priser for å påvirke en utvikling. Årets fredspris er et eksempel på det, sier Nobelhistoriker Asle Sveen til Aftenposten.

Han mener dette er et gode.

– I begynnelsen fikk Nobelkomiteen kjeft for at prisen gikk til oldinger. Ingen husker de prisene, sier historikeren.

Sveen viser også til at dette har gjort prisen kontroversiell, fordi dersom utviklingen ikke går i fredelig retning, vil man si at prisen var lite vellykket.

– Mange av prisene i Midtøsten havner i denne kategorien og hva om fredsprosessen i Colombia ikke lykkes, sier han.

Gjennomsnittsalderen for en nobelprisvinner, uansett kategori, er 59 år hvis vi regner fra starten i 1901 og frem til og med i år.

Fortsatt har vinnerne av fysikk, kjemi og medisin lavere snittalder om man ser utdelingene over alle 115 årene under ett. Dette skyldes at disse prisvinnerne ofte var svært unge da prisen var ny.

Bob Dylan med sine 75 år er over gjennomsnittet for en litteraturprisvinner.

Den høyeste gjennomsnittsalderen finner en for prisene i litteratur og i økonomi. I økonomi er den 67 år og i litteratur 65 år.

Fred for de unge

Trenden for fredsprisvinnere er annerledes enn for andre som får den store æren som Nobelprisen er. Mottagerne av prisene innenfor økonomi, litteratur, fysikk, medisin og kjemi har alle bare blitt eldre og eldre.

Utvidet perspektivet

Mangeårig sekretær i Nobelkomiteen, Geir Lundestad, sier at en grunn er at innenfor vitenskap vil det ta tid før en vet hvor store oppdagelsene er.

– Derfor ser en at det ofte er modne prisvinnere. I Nobelkomiteen har man de siste årene utvidet perspektivet. Prisen har gått til flere kvinner, flere muslimer og til yngre, sier han.

Eldste og yngste

Totalt er det 44 personer som har mottatt en nobelpris etter at de fylte 80 år. Hele 25 av disse er delt ut etter 2000. Det er seks fredsprisvinnere som har mottatt den etter fylte 80, men alle disse prisene ble delt ut før 2000.

Økonomen Leonid Hurwicz er den eldste som nengang er hedret med Nobelpris.

17 og 90 er rekorden

Den eldste som noen gang har mottatt en nobelpris, er økonomen Leonid Hurwicz som var 90 år da han i 2007 ble hedret. Han døde året etter.

Den yngste er fredsprisvinneren Malala Yousafzai som fikk prisen i 2014. Hun var 17 år. Den pakistanske jenta var også kandidat året før, men da nølte komiteen. Dette er en av de mest populære fredsprisene. Men det har vært unge mennesker som har fått pris tidligere.

Den forrige ungdomsrekorden hadde Lawrence Bragg som fikk prisen i fysikk i 1915. Han var 25 år gammel. Han fikk den rett nok ikke alene, men sammen med sin far William. Dette er langtfra det første tilfelle der foreldre og barn har delt prisen. Det har skjedd åtte ganger.

Lawrence Bragg som fikk prisen i fysikk i 1915 var 25 år gammel.

Eksklusiv klubb

De første Nobelprisene ble delt ut i 1901. Under første og andre verdenskrig ble ikke prisene utdelt. Det finnes også år der en ikke har funnet verdige kandidater. Fredsprisen er den prisen hvor komiteen flest ganger har valgt ikke å dele den ut av mangel på verdig kandidat. Siste gang var i 1972.

Det er 885 personer som har fått prisen siden 1901, av dem har bare 49 vært kvinner. Det er bare to som har nektet å ta imot prisen. Jean Paul Sartre som i 1964 fikk prisen i litteratur og Le Duc Tho som fikk fredsprisen i 1973 sammen med USAs utenriksminister Henry Kissinger.

Medaljen som prisvinnerne får.

I tillegg til medalje og en diplom som er unik for hver pris, følger det en sjekk på 8 millioner svenske kroner. Dersom det er mer enn en prisvinner i en kategori, må de dele pengene.