Verden

Fire spørsmål og svar om veien videre i Catalonia

– Puigdemont er ferdig som politiker, sier Spania-ekspert om den nå avsatte presidenten i Catalonia.

Den avsatte katalanske presidenten Carles Puigdemont under en pressekonferanse i Brussel tirsdag.
  • Eirik Husøy
    Journalist
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

1. Er det støtte for uavhengighet blant folk i Catalonia?

Hundretusenvis av tilhengere av et samlet Spania demonstrerte i helgen. Men i en ny meningsmåling som ble publisert tirsdag, stiger på nytt andelen som støtter et uavhengig Catalonia.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters viser den nye meningsmålingen fra Centre d'Estudis d'Opinio at 48,7 prosent av katalanerne mener den spanske regionen burde bli uavhengig.

Det er en økning fra 41,1 prosent i juni, og den høyeste oppslutningen for uavhengighet siden desember 2014. Meningsmålingen er basert på 1338 intervjuer som ble foretatt mellom 16. oktober og 29. oktober.

Bare et par dager tidligere viste imidlertid to meningsmålinger at støtten svinner for uavhengighet. En meningsmåling søndag viste at bare 34 prosent av katalanerne støttet løsrivelse.

– Meningsmålingene kan man ikke stole på hvis man ikke sammenligner med det samme byrået som har gjort tidligere målinger, sier Marcus Buck, Spania-ekspert og instituttleder for samfunnsvitenskap ved Universitet i Tromsø.

– Å bare måle støtten for eller imot uavhengighet sier heller ingenting. Man må se på forskyvningen mellom de fire alternativene: At Catalonia blir en uavhengig stat, at Spania gjøres til et føderalt system av forbundsstater, at Catalonia fortsetter som en autonom region som nå, eller blir en provins i Spania, sier han. – Det er også viktig å vite hvor mange som svarer «vet ikke» eller nekter å svare.

– Mister katalanske ledere momentum i befolkningen?

– Ja, det gjør de. Flertallet blant det katalanske folk er mot uavhengighet, men samtidig for et utvidet selvstyre, sier Buck.

2. Hvem er tilhengere og motstandere av uavhengighet?

Buck sier at engasjementet er like stort på begge sider av konflikten, både blant dem som er for og mot uavhengighet, noe de siste dagenes demonstrasjoner har vist.

– Denne uavhengighetskampanjen har ødelagt vennskap. Mange av dem som er for uavhengighet, er unge katalanere. Det har skapt et brutalt skille mellom dem og deres foreldre.

Han spår rekordhøy deltagelse under nyvalget i Catalonia 21. desember, og at de som er tilhengere av uavhengighet, kommer klart i mindretall.

Et overveldende flertall stemte for uavhengighet 1. oktober, men oppmøtet var bare 42 prosent. Myndighetene i Madrid sa at avstemningen var ulovlig. Mange tilhengere av et samlet Spania boikottet valget. Det gjør at valgresultatet ikke var representativt for hva folk mente.

– Det som var mest overraskende, var egentlig at det var hele 7 prosent som stemte imot uavhengighet, sier Buck.

3. Har Puigdemont gitt opp?

Den avsatte katalanske presidenten og fem regjeringskolleger kjørte over grensen til Marseille i Frankrike mandag. Videre tok de et fly til Brussel.

Blant reisefølget skal det være folk fra begge partiene i koalisjonen. Koalisjonen er dypt splittet internt. Buck beskriver en intern maktkamp mellom Puigdemont og lederen av koalisjonspartneren ERC, Oriol Junqueras. Det kulminerte i at Puigdemont rømte til Belgia.

– Har han gitt opp?

– Det har han gjort for lenge siden. Det er det ingen tvil om. Han er helt ferdig som politiker, sier Buck.

Buck sier at han ga opp da han ikke ville erklære uavhengighet selv og overlot ansvaret til regionsforsamlingen. Den gjennomførte en hemmelig avstemming om uavhengighet for å unngå rettsforfølgelse.

Journalister venter på den avsatte katalanske presidenten, Carles Puigdemont, under en pressekonferanse i Brussel tirsdag formiddag.

4. Handlekraft eller maktmisbruk: Vil volden eskalere igjen?

Spansk politi slo hardt ned på uavhengighetstilhengere under den regionale avstemningen om uavhengighet. Videoopptak viste at fredelige demonstranter ble angrepet av opprørspoliti med batonger.

I løpet av få dager har sentralregjeringen nå tatt over kontrollen i Catalonia. Madrid har fratatt regionen selvstyret, lyst ut nyvalg om bare syv uker og startet straffeforfølgelse av katalanske ledere.

For første gang siden Catalonia fikk selvstyre i 1979 har Spania overkjørt regionens selvstyre.

Spania-ekspert José Maria Izquierdo ved Universitetet i Oslo sier at han ikke vet om volden vil eskalere igjen.

– Det kan hende. Det den spanske sentralregjeringen har gjort som er ganske smart, er å utlyse nyvalg allerede 21. desember. At det dreier seg om en så kort periode, kan kanskje roe situasjonen. Alle grupper og partier kan delta i valget og gi en demokratisk løsning på problemet før ting eskalerer, sier Izquierdo, som har spansk litteratur og historie blant sine arbeidsområder.

Den avsatte katalanske presidenten Carles Puigdemont på vei inn til pressekonferanse i Brussel tirsdag.

Les mer om

  1. Catalonia
  2. Spania