- Vet ikke hvor farlig det er

Det er for tidlig å si hvor farlig svineinfluensaen faktisk er.

— Vi vet fremdeles ikke nok om viruset til å si noe om hvor farlig det faktisk er for mennesker. Men, det er svært alvorlig at virus sprer seg fra dyr til mennesker, sier

ved Avdeling for infeksjonsovervåking på telefon til Aftenposten.no.

— Vi venter nå på at tilfellene i Mexico og USA skal bli kartlagt, først da kan vi si noe om hvor farlig dette er, og hvorvidt vi kan stå foran en verdensomspennende epidemi. I Europa har vi foreløpig ingen påviste sannsynlige tilfeller.

— Tilfellene i USA har vært milde, der er kun en innlagt på sykehus, og vedkommende er ikke i livsfare. Så langt er det kun de mest alvorlige tilfellene i Mexico som er registrert, vi kjenner ikke til omfanget av mildere varianter, forteller Iversen.

- Vil det være aktuelt å innføre tiltak her i Norge mot reisende fra Mexico? - Nei! Vi vil verken "screene" folk eller stenge grensene. Det vil nemlig være poengløst, på grunn av inkubasjonstiden. Folk kan komme hjem og kjenne seg helt friske, for så å bli syk i løpet av det påfølgende syv dagene.

Finnes det noen vaksine? I Italia skriver avisene i dag at de sitter på 40 millioner doser med vaksine - Nei, det finnes ingen vaksine. Forløpig har det ikke vært aktuelt å fremstille en. Men, dersom vi skulle få et utbrudd i Norge sitter vi på et lager med 1,4 millioner pakker med det virusdempende medisinen Tamiflu.

Folkehelseinstituttets nettside

Tilfeller av svineinfluensa

Rosa markører: mulige tilfeller. Lilla markører: bekreftede tilfeller. Markører uten svart prikk: dødsfall. Kart og innhold er hentet fra ekstern kilde, se full versjon her. Aftenposten tar ikke ansvar for innholdet på eksterne nettsteder.