Definisjonen av krig er utdatert

Er Norge i krig - eller bare i krigslignende kamphandlinger?

Kristoffer Sørli Jørgensen falt i krig, mener noen. Men hverken statsministeren eller forsvarsministeren vil gå med på at Norge er i krig i Afghanistan. Hva er definisjonen?Stein Tønnesson, direktør ved fredsforskningsinstituttet (PRIO), og generaladvokat Arne Willy Dahl svarer slik:Tønnesson:— Rent folkerettslig blir krig tradisjonelt definert som en tilstand mellom stater. Det er to måter å starte krig på: En stat kan erklære krig mot en annen, eller bli angrepet militært og benytte seg av sin rett til å forsvare seg. I juridisk forstand må det ikke nødvendigvis foregå krigshandlinger for at det er krig: Det er nok å erklære krig mot en annen stat. Den tradisjonelle folkerettslige oppfatningen av krig er på sett og vis utdatert fordi de fleste kriger er borgerkriger, og slik har det vært lenge.Når vi fredsforskere definerer krig, bruker vi som regel en samfunnsvitenskapelig definisjon: Det er selve krigshandlingene som gjør at det er krig. Når organiserte grupper retter våpen mot hverandre, uavhengig av om de er stater eller opprørshærer, definerer vi det som krig når en visst antall blir drept. I våre statistikker er det"krig" hvis antall drepte er 1000 på et år. Dahl: Rettslig sett er Norge i krig hvis Norge enten har avgitt krigserklæring, mottatt krigserklæring eller hvis det foreligger et væpnet angrep mot Norge med eller uten krigserklæring. Er Norge i krig i Afghanistan? Tønnesson: - Uansett hvilken samfunnsvitenskapelig definisjon man bruker, er det klart at det er krig i Afghanistan. Det har det vært lenge, men krigene har skiftet karakter. Det er mulig å hevde at ISAF-styrkene i en periode ikke var en del av krigen, fordi de offensive operasjonene fant sted under Operation Enduring Freedom. I dag er det umulig å opprettholde et slik syn. ISAF-styrkene er blant de krigførende partene i den internasjonaliserte borgerkrigen i Afghanistan.Dahl:Ut ifra den rettslige definisjonen er Norge ikke i krig. Norge er part i en intern væpnet konflikt i Afghanistan ved at vi støtter den afghanske regjeringen mot opprørsstyrker. For dem det gjelder i Afghanistan, utgjør det ingen forskjell om man kaller det slik eller så. Når vi er i krig, utløses en del fullmakter som er uaktuelle når krigen ikke berører norsk territorium. Det kan være fornuftig å vurdere om lovgivningen bør revideres, fordi bruken av ordet krig ikke er tilpasset den situasjonen vi har i dag der norske styrker deltar i kamphandlinger langt hjemmefra.