Slik kan statene endre abortlovene etter høyesterettens dom

Flere stater har lover som automatisk forbyr abort dersom høyesterett stemmer som planlagt.

Det er ventet et skred av stater som innfører abort-forbud om høyesterett stemmer slik de har gjort i en intern avstemning.

Flere stater kommer til å få et endret lovverk om abort, hvis det går slik flertallet av høyesterettsdommerne i USA vil ha det.

Denne uken ble det kjent at flertallet av dem har stemt for å sette til side den kjente Roe mot Wade-dommen fra 1973 i en intern, foreløpig avstemning, ifølge Politico.

Dommen faller i juni. Om den føderale retten til abort faller vekk, vil det få store konsekvenser for mange kvinner i ulike delstater i USA.

Hvis Roe mot Wade blir opphevet eller betydelig svekket, er det 26 stater som har lover som indikerer at de har til hensikt å forby aborter, ifølge Guttmacher Institute, skriver CNN.

13 stater har allerede innført lover som er blitt vedtatt etter Row mot Wade-dommen, ifølge The New York Times. Lovene gjør at man kan forby abort om høyesterett åpner for det.

I Kentucky, Louisiana, Oklahoma, Sør-Dakota vil forbudet tre inn umiddelbart. Mens i andre stater, som Idaho, vil forbudet inntreffe 30 dager etter Høyesterett opphever retten til abort.

Loven sier at lovbruddet vil kunne straffes med en fengselsstraff på to til fem års fengsel. Alle de 13 statene har unntak for forbudet om livet til den gravide kvinnen er i fare. Men de fleste gjør ikke unntak om graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest.

Fem stater har også abort-forbud som var gyldig før Roe mot Wade-dommen, skriver The New York Times.

Disse lovene ble ugyldiggjort da Roe-dommen kom. Om dette nå gjøres om på, har fem stater lover som kan bringes til live igjen. The New York Times skriver at håndhevingen av disse lovene ikke er klar.

I noen av statene har guvernørene gjort det klart at de ikke vil håndheve disse gamle lovene. De demokratiske guvernørene i Michigan og Wisconsin har offentlig uttalt sin støtte til abortrettigheter. De har også nedlagt veto mot anti-abortlover.

I West-Virginia er det ventet at den gamle loven tas i bruk igjen. Guvernøren i Arizona har sagt at deres nylige forbud mot abort etter 15 uker kommer til å bli iverksatt om høyesterett oppløser den viktige dommen fra 70-tallet.

14 stater kan innføre restriksjoner på abort til 22 uker eller tidligere. Det er også ventet at mange av statene nedenfor innfører enda strengere forbud enn som så.

USA har allerede den høyeste mødredødeligheten blant såkalte «utviklede» land. Totalt dør rundt 700 kvinner hvert år av graviditetsrelaterte komplikasjoner i USA. Rundt tre av fem av disse dødsfallene kan forebygges, ifølge Centers for Disease Control and Prevention.

Nå er bekymringen at dette kan bli verre med et forbud mot abort. Dødsraten på grunn av graviditetsrelaterte årsaker er i USA spesielt høy blant svarte.

I 2020 var den amerikanske mødredødeligheten 23,8 dødsfall pr. 100.000 levendefødte, skriver NBC news.

Raten var langt høyere blant svarte kvinner: 55,3 dødsfall, som er nesten tre ganger høyere enn for hvite mennesker.