Sterk kritikk mot at arabisk oljesjef skal lede årets klimatoppmøte

Klimaaktivister er sterkt kritiske til at oljesjef Sultan Ahmed al-Jaber skal være president for årets klimatoppmøte i De forente arabiske emirater.

Oljesjef Sultan Ahmed al-Jaber var i fjor leder for De forente arabiske emiraters delegasjon til klimatoppmøtet i Egypt. I år skal han lede toppmøtet i hjemlandet. Utnevnelsen har ført til sterk kritikk fra klimaaktivister verden over.

Sultan al-Jaber er toppsjef i Abu Dhabi National Oil Company. Det er De forente arabiske emiraters nasjonale oljeselskap og en av verdens største oljeprodusenter.

De forente arabiske emirater (UAE) har oppnevnt ham som leder for klimatoppmøtet COP28, som arrangeres i Dubai i november og desember.

– Vi vil ha en pragmatisk og løsningsorientert tilnærming som gir fremgang for klimaet og for økonomisk vekst med lave klimagassutslipp, har Sultan al-Jaber selv uttalt.

Han blir den første konserndirektøren som leder FNs klimaforhandlinger, og utnevnelsen har ført til en storm av kritikk. Kritikere påpeker at vertsland og presidentskap har betydelig påvirkningskraft på utfallet av møtet.

FNs talsperson Stephane Dujarric understreker at COP-presidenten er valgt av vertslandet uten involvering av FNs generalsekretær António Guterres eller sekretariatet for FNs rammekonvensjon om klimaendringer, ifølge Reuters.

Afrikanske aktivister raser

Pan African Climate Justice Alliance (PACJA) er et nettverk av mer enn 1000 organisasjoner fra 48 land i Afrika. De mener utnevnelsen er et lavmål for FNs klimabyrå. De er kritiske til at selskaper og enkeltpersoner «kan få grønnvaske sine forurensende aktiviteter gjennom deltagelse på den årlige klimakonferansen».

PACJA sier de er stadig mer bekymret for den innflytelsen olje- og gassrepresentanter har på konferansen, der land prøver å bli enige om måter å kutte utslipp på for å bremse oppvarmingen av jorden.

En analyse av listen over fjorårets deltagere på klimakonferansen i Egypt viste at 636 personer knyttet til fossile brenselsselskaper deltok, en økning på 25 prosent fra 2021.

Kampanjegrupper på det afrikanske kontinentet oppfordrer klimasårbare nasjoner til å avvise ethvert grep fra UAE som gir fossile brenselsaktører kontroll over globale klimadiskusjoner.

PACJAs administrerende direktør Mithika Mwenda mener det er et grovt eksempel på interessekonflikt og ber al-Jaber om å trekke seg.

– Det er vanskelig å se at al-Jaber skal lede objektive, vitenskapelige-støttede forhandlinger og at han skal ivareta interessene til de mest sårbare landene, sier han.

Mwenda sier han frykter at forhandlingene vil bli dominert av «ondsinnede fossilselskaper som har til hensikt å bremse overgangen til ren energi».

Mange er bekymret

Flere andre klima- og miljøgrupper har uttrykt bekymring over kunngjøringen.

Tasneem Essop, administrerende direktør i Climate Action Network International, sier at rollen representerte en «interessekonflikt» og mener al-Jaber må trekke seg fra rollen som administrerende direktør for oljeselskapet.

– Al-Jaber kan ikke lede en prosess som har i oppgave å håndtere klimakrisen, med en slik interessekonflikt, og lede en industri som er ansvarlig for selve krisen, sier hun til medieplattformen Context.

Chiara Liguori, klimarådgiver i Amnesty International, sier at utnevnelsen av al-Jaber sender et galt signal til de menneskene som er mest berørt av klimaendringene.

– Det er et skuffende valg for alle som håper COP28 vil gi raske fremskritt for å redusere karbonutslipp og levere klimarettferdighet.

Den norske tidligere FN-direktøren Svein Tveitdal har fulgt klimatoppmøtene siden starten på 1990-tallet. Han mener utviklingen ikke er særlig lovende.

– Utnevnelsen av al-Jaber lover ikke godt for global oppvarming. Vertsland og presidentskap har betydelig påvirkningskraft på utfallet av møtet. Dette er å slippe reven inn i hønsegården, sier han ifølge Besteforeldrenes klimaaksjon.

Pengeoverføringer svikter

Afrikanske aktivister peker også på at løftene om pengeoverføringer til det afrikanske kontinentet ikke er oppfylt.

Den internasjonale, ideelle, humanitære organisasjonen Oxfam, som arbeider i mer enn 100 land for å redusere fattigdom og urettferdighet, offentliggjorde en rapport i fjor høst der de pekte på at løfter om penger til klimatilpasninger er uteblitt.

Under COP15, det store klimatoppmøtet i København i 2009, lovte rike land at de skulle sette av 100 milliarder dollar hvert år for å hjelpe fattige land med å håndtere klimaendringene, gjennom blant annet klimatilpasninger.

Da Oxfam undersøkte hvordan det var gått med løftene, fant de at de reelle summene bare utgjør mellom 21 og 24,5 milliarder dollar – det vil si ikke engang en fjerdedel av det som ble lovet.

Finansiering av fossilt brensel

Under toppmøtet i Egypt ble det enighet om at land som er spesielt sårbare for klimaendringer, skal få penger fra utviklede land som er de mest ansvarlige for global oppvarming. Detaljene rundt fondet er under utarbeidelse i år.

I mellomtiden har afrikanske klimaaktivister økt kritikken av industrialiserte nasjoner og multilaterale utviklingsbanker for deres finansiering av fossilt brensel.

Investeringer i fossilt brensel i Afrika fortsetter å overgå fornybar energi og hoppet fra 3,4 milliarder dollar i 2020 til 5,1 milliarder dollar i 2022, ifølge miljøgruppen Urgewald.

Det internasjonale energibyrået understreker at Afrikas investeringer i fornybar energi må dobles hvis det skal nå sine klimamål. Afrika har 60 prosent av verdens solressurser, men bare 1 prosent av den globale installerte solenergikapasiteten, skriver IEA.

I denne konteksten er det altså mange som er svært urolige over at oljesjefen al-Jaber skal være leder for klimatoppmøtet.

Memory Kachambwa, administrerende direktør for African Women Development and Communication Network (FEMNET), karakteriserer utnevnelsen rett og slett som «en fornærmelse mot den kollektive visdommen til alle som er forpliktet til å respondere på klimakrisen.»

– Positivt at al-Jaber skal lede

Men det er også dem som ønsker utnevnelsen velkommen. Nylig uttalte den amerikanske klimautsendingen John Kerry at «al-Jaber er et fantastisk valg, fordi han forstår behovet for å gå over til ren energi».

Den tidligere britiske statsministeren Tony Blair, som nå er administrerende direktør i Tony Blair Institute for Global Change, peker på Emiratenes rolle som brobygger mellom rike og fattige nasjoner og mener at Al Jaber bringer diplomatisk og kommersiell erfaring til rollen.

– UAE har vist lederskap innen klimainvesteringer og innovasjon. Det er allerede en av de største investorene i fornybar energi i inn- og utland og er en innovatør innen teknologier som er avgjørende for energiomstillingen, sa Blair i en uttalelse ifølge Financial Times.

Blair kaller UAE «den ærlige megleren som trengs for å heve ambisjoner og søke ekte konsensus».