Verden

Livstid for Peter Madsen i ankesak

Dommen mot Peter Madsen ble den samme i ankesaken som i første runde i retten: Livsvarig fengsel for mishandling og drap på journalisten Kim Wall.

Aktor Kristian Kirk snakker med pressen før straffeutmålingen i København onsdag.
  • og NTB

Onsdag ble det klart at Østre Landsret enstemmig opprettholder byrettens dom. Madsen fikk ikke gehør for sitt krav om «lovens mildeste straff».

Forsvarerne hans har argumentert for at han maksimum burde dømmes til 16 års fengsel. Selv om Madsen fortsatt hevder at han er uskyldig, har han bare anket straffeutmålingen – ikke skyldspørsmålet.

Dommeren besvimte under et av rettsmøtene

Dermed måtte ankedomstolen ta stilling til hvilken straff som var passende for seksuell mishandling, drap og partering. Forbrytelsen skjedde i fjor om bord på ubåten UC3 Nautilus, hvor Wall skulle lage en reportasje om Madsen.

Ankesaken startet onsdag 5. september. Det var satt av tre dager til behandlingen, i forkant av straffeutmålingen. Ett av rettsmøtene måtte rettsmøtet avbrytes da en av dommerne besvimte.

Peter Madsen bygget ubåten UC3 Nautilus. Journalist Kim Wall skulle være med på en tur i ubåten for å lage reportasje. Madsen ble i april dømt til livstidsfengsel for å ha drept henne.

Madsen ble i april dømt i tingretten i København for å ha drept den svenske journalisten. Straffen ble satt til fengsel på livstid.

Madsen hevder seg stadig uskyldig, men har ikke anket skyldspørsmålet, kun straffeutmålingen.

Ankesaken startet onsdag 5. september. Det var satt av tre dager til behandlingen i Østre Landsret i København. Men på den avsluttende dagen, fredag 14. september, måtte rettsmøtet avbrytes fordi en av dommerne besvimte.

  • LES OGSÅ: Peter Madsen kjent skyldig i drap på Kim Wall – får fengsel på livstid

I dag kommer dommen

I dag avsluttes rettsmøtet med dom. Madsen krever «lovens mildeste straff», men aktor krever at livstidsdommen fra april opprettholdes.

– Her står vi med en gal person som tingretten beskrev som kynisk og brutal, sa påtaleansvarlig Kristian Kirk Petersen i sin innledende prosedyre 14. september, kort tid før den ene dommeren besvimte.

Journalist Kim Wall ble drept i august 2017.

Petersen la til at Madsen viste stor hensynsløshet og planla drapet. Flere kvinner ble kontaktet før turen med Wall, men de sa av ulike grunner nei til turen.

– Bortsett fra Wall, som forlot sin egen fest i jakten på en god journalistisk historie, la han til.

– Ble torturert og partert

25. april i år ble Madsen funnet skyldig i drap, seksuell mishandling og likskjending. Retten fant det bevist at Wall ble torturert, drept og partert av den danske oppfinneren. Journalisten skulle lage reportasje om en av verdens største privatbygde ubåter, UC3 Nautilus, som ble bygget av Peter Madsen.

Les mer om

  1. Peter Madsen
  2. Kim Wall
  3. Drap