Verden

Ulvestrid på gang også i Danmark

Det er påvist tre voksne ulver i Danmark, og forskere anslår at bestanden vil vokse. Som i Norge har bønder og miljøforkjempere ulikt syn på saken.

  • og NTB

En rapport utarbeidet ved Aarhus universitet viser at minst åtte ulver har innvandret til Danmark siden 2012. Nå har et ulvepar etablert seg med et kull på Vest-Jylland, mens en omstreifende ulv befinner seg i Nordjylland.

Seniorforsker Peter Sunde opplyser at en av de innvandrede ulvene er død. De fire andre kan ikke forskerne gjøre rede for, og Sunde utelukker ikke ulovlig jakt.

– I forhold til hva vi forventer av en bestand som ikke er jaktbar, så er forsvinningsraten forbausende høy, sier han.

Danmarks Naturfredningsforening foreslår å gi tilskudd til innhegninger i fem til ti områder der ulven kan slå seg ned. Det er bøndene ikke enig i.

– Det kan ikke være riktig at det er vi som bor på landet som skal innhegnes. Hvis man vil ha ulv, så er det ulven som må innhegnes, sier leder Flemming Fuglede Jørgensen i organisasjonen Bæredyktig Landbruk.

Han mener det er uakseptabelt at ulven skal få gå fritt omkring og angripe husdyr og skape frykt blant folk.

Miljøminister Esben Lunde Larsen fra Venstre ønsker at EU skal lempe på reglene så det blir lettere å regulere og fjerne ulv.

Les også

  1. Disse sakene satte fyr på samtalene i 2017

Les mer om

  1. Ulv
  2. Danmark
  3. Landbruk