Trump ber høyesterett sette innreiseforbudet i kraft

Trump-administrasjonen ber amerikansk høyesterett sette hele det kontroversielle innreiseforbudet ut i livet.

Trump-administrasjonen ber den amerikanske høyesteretten om å sette det kontroversielle innreiseforbudet ut i livet.

Det skjer etter at en domstol i California i forrige uke besluttet at bare deler av forbudet kan tre i kraft.

Innreiseforbudet har lenge vært på trappene, men tidligere versjoner er blitt stoppet av føderale domstoler. Den nåværende versjonen ble kunngjort 24. september.

13. november besluttet tre dommere i California å kun delvis tillate forbudet.

Det var ikke Trump-administrasjonen fornøyd med og ba mandag høyesterett sette i verk hele forbudet.

Avgjørelsen fra 13. november gjorde det mulig å utestenge folk fra Iran, Libya, Somalia, Syria, Jemen og Tsjad, med mindre de har et beviselig forhold til noen i USA.

Får innreiseforbud

Også Nord-Korea samt enkelte høytstående tjenestemenn fra Venezuela er på listen over dem som rammes av innreiseforbudet.

Justisdepartementet ba mandag om å oppheve en dom fra Hawaii som forhindret forbudet bare timer før det skulle innføres. Opphevelsen inkluderte fjerning av unntaket for et beviselig forhold i USA.

Dersom høyesterett gir Trump-administrasjonen medhold, vil det fulle forbudet være i kraft mens regjeringens innsigelser behandles i rettsapparatet.

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.

Få med deg det som skjer i verden. Følg Aftenposten Verden på Facebook og Twitter.