Verden

De jublet da Paris-avtalen ble inngått. Men med klimapolitikken mange land fører, kan kloden bli fem grader varmere.

Det var stor jubel da verden endelig kom til enighet om en klimaavtale i Paris i 2015. Fra høyre: daværende president i Frankrike, François Hollande, hans utenriksminister Laurent Fabius, FNs daværende klimasjef Christiana Figueres og FNs daværende sjef Ban Ki-moon.

Kloden må ikke bli varmere enn 2 grader, sier Paris-avtalen. En ny studie viser at temperaturen vil øke med 5 grader om man følger klimapolitikken til Russland, Kina eller Canada.

 • Inger Lise Hammerstrøm
  Inger Lise Hammerstrøm
  Journalist

Det kommer frem i en studie som er publisert i forskningstidsskriftet Nature Communications.

Dette er de viktigste punktene i studien:

 • Om alle landene fortsetter med klimapolitikken de har i dag, vil verden bli 2,3 grader varmere enn den er i dag, innen 2100.
 • Hvis derimot alle land setter alle kluter til og innfører utslippskutt som tilsvarer en global oppvarming på 1,1 til 1,3 grader, kan man oppnå målet om å holde oppvarmingen til 1,5 grader.
 • Men hvis alle land i verden skulle følge for eksempel USAs nåværende klimamål, vil verden bli 4 grader varmere. Skulle alle ta etter Kinas klimamodell slik den er i dag, vil verden bli 5,1 grader varmere innen århundret er omme.
 • Studien påpeker at Paris-avtalen kun forplikter alle land til å redusere sine utslipp, men at den ikke gir retningslinjer for hvor mye hvert enkelt land må redusere utslippene for at kloden skal unngå å overskride 2 grader.
Dette kartet viser hvor mye varmere kloden vil bli med de enkelte landenes klimapolitikk. Den mørkeste rødfargen viser over 5 grader, mens grønnfargene markerer under 1,5 grader.

Utenkelig å skulle leve med fem graders oppvarming

«Temperaturen på kloden må ikke stige med mer enn 2 grader før dette århundret er over», står det skrevet i Paris-avtalen. Gjør den det, vil store landområder bli ubeboelige som følge av tørke og uvær.

Hvis alle land i verden skal følge for eksempel Canadas, Russlands eller Kinas nåværende klimapolitikk, vil temperaturen på kloden stige med over 5 grader innen vi skriver 2100.

– Det er utenkelig, sier forskningsleder Bjørn Samset ved Senter for klimaforskning.

Kullkraftverket Plant Scherer i Georgia i USA er regnet som en av landets største bidragsytere til Co₂-utslipp. Med USAs nåværende klimapolitikk vil jorden bli 5 grader varmere.
Det må store og krevende omlegginger til for å få ned klimagassutslippene, sier forskningsdirektør Bjørn Samset ved Cicero.

Mange studier viser at vi da får hetebølger og tørke som kommer til å gjøre store deler av landområder rundt Ekvator ubeboelig.

– Med ubeboelig mener vi ikke så ille at bakken brenner, men hyppig varme så kraftig at selv voksne, friske mennesker får heteslag og må holde seg innendørs, sier han og fortsetter:

– Det skjer ikke hvert år, men en hetebølge som er farlig for store deler av befolkningen hvert femte til tiende år, gjør at det vil bli for vanskelig å bo der, sier Samset.

Russland må finne andre energikilder enn kull og olje hvis landets bidrag skal ha noe betydning for klimadugnaden.

Hvis Russland for eksempel skal redusere utslippene så mye at landet holder seg innenfor 2-gradersmålet, krever det at russerne går fra å varme opp hjemmene sine med olje, kull og gass til renere energi som sol, vind, vann og bølgekraft.

– I Russland har de litt utfordringer med det ettersom en del av befolkningen bor såpass langt nord at vind og solkraft er vanskelig, sier Samset.

Les også

Klimaforsker mener vi må tenke nytt for å nå klimamål: – Vi er ikke i nærheten av det

– Norge velger å være en del av problemet

Hvis hele verden følger Norges klimapolitikk, vil gjennomsnittstemperaturen i verden øke med 2,2 grader innen dette århundret er omme, ifølge studien. Det er 0,2 grader over FN klimapanels anbefaling.

Men Yann Robiou du Pont, som har ledet studien, mener Norge kan bidra mye mer til å få ned utslippene.

– Ved å eksportere fossilt brennstoff og lete etter mer olje i Arktis i stedet for å fase ut oljeboring, velger Norge å være en del av problemet fremfor løsningen, hevder du Pont.

Yann Robiou du Pont har regnet ut hvor mye kloden vil varmes opp hvis alle følger for eksempel Norges klimapolitikk.

I Paris-avtalen forplikter landene seg til å jobbe for et bedre klima, men avtalen sier ikke noe om hva de faktisk skal gjøre for å nå målet om unngå oppvarming over 2 grader, fremholder du Pont.

Optimismen var stor etter at hele verden i 2016 signerte en avtale om å kutte klimagassutslippene.

Forskjellen på 1,5 og 2 graders oppvarming er dramatiske

En ny rapport fra FNs klimapanel tidligere i høst viste at forskjellen på 1,5 og 2 graders oppvarming er dramatiske for mennesker og natur:

 • Skulle verden klare å stoppe på 1,5 grader, blir det redusert sannsynlighet for styrtregn i Norge. Havnivåstigningen vil være 10 cm lavere ved slutten av århundret. Det vil gjøre at ti millioner mennesker unngår å rammes.
 • Halvparten så mange arter blir truet, og to millioner kvadratkilometer tundra forblir frossen.
 • Nedgangen i fiskebestandene blir mindre dramatisk.
 • Flere hundre millioner færre mennesker blir utsatt for ekstremtørke, hungersnød og vil unngå å dø av hete.

Les mer om

 1. Parisavtalen
 2. Klimapolitikk
 3. Global oppvarming