Israel løslot 17-åring som dyttet og fiket til israelsk soldat

Israel har løslatt 17 år gamle Ahed Tamimi, som har sonet en dom på åtte måneders fengsel for å ha skjelt ut og fiket til en israelsk soldat.

17 år gamle Ahed Tamimi er blitt et ikon i palestinernes kamp mot okkupasjon. Her pryder hun en plakat i landsbyen Nabi Saleh på Vestbredden, der familien bor.

Den da 16 år gamle Tamimi ble verdenskjent da hun skjelte ut, dyttet og fiket til en israelsk soldat som hadde tatt seg inn på familiens gårdsplass i landsbyen Nebi Saleh på den okkuperte Vestbredden i desember i fjor.

Fire dager senere stormet israelske soldater Tamimi-familiens hus og tok den da 16 år gamle jenta til fange. Moren Nariman Tamimi ble fengslet da hun noen timer senere besøkte datteren på politistasjonen.

Tiltalen mot Tamimi var omfattende og lød blant annet på vold og oppmuntring til vold, noe som kunne ha gitt flere års fengsel.

I mars inngikk hun en avtale med påtalemyndigheten og slapp med åtte måneder, og søndag ble hun løslatt.

Internasjonal kritikk

Israels behandling av Tamimi har vakt internasjonale reaksjoner og har blant annet resultert i kritikk fra FNs høykommissær for menneskerettigheter.

EU har uttrykt generell bekymring for Israels fengslinger av mindreårige som Tamimi, og Amnesty International har krevd henne løslatt.

– Ahed Tamimi har ikke gjort noe som kan rettferdiggjøre fengslingen av en 16 år gammel jente, slo Magdalena Mughrabi i Amnesty fast da hun ble stilt for retten.

Brutal undertrykking

Rettssaken mot Tamimi «avdekker de israelske myndighetenes diskriminerende behandling av palestinske barn som tør å stå opp mot en pågående og ofte brutal undertrykking fra en okkupasjonsstyrke», konstaterte Mughrabi.

Over 300 mindreårige palestinere soner for tiden dommer i israelsk fangenskap, noe blant andre Norge stiller seg svært kritisk til.

– Et klart brudd på internasjonale konvensjoner, slo daværende utenriksminister Børge Brende (H) fast underet besøk i Israel i 2013.