Verden

FN anklager Vatikanet for å legge til rette for seksuelle overgrep

Ifølge FN skal Vatikanets lovgivning ha lagt til rette for overgrep mot tusenvis av barn.

Pave Frans under hans ukentlige mottakelse i Vatikanet i dag. Han har opprettet en komité som skal etterforske overgrep i den katolske kirke. I en ny FN-rapport får Vatikanet krass kritikk for ikke å gjøre nok for overgrepsofrene.
  • Helene Skjeggestad
    Helene Skjeggestad
    Journalist
Uttalelsen fra FN kritiserer også Vatikanets holdning til homofili, prevensjon og abort.

Den harde kritikken kommer fra FNs komité for barns rettigheter. De nevner særlig at Vatikanet skal ha vedtatt retningslinjer som indirekte tillater prester å seksuelt misbruke barn, ifølge BBC.

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Dingstad i Oslo katolske bispedømme, sier til NTB at rapporten rammer urettmessig.

– Jeg mener man ikke skal mistenkeliggjøre at Vatikanet sier barns beste settes i førersetet, sier kommunikasjonsrådgiver Dingstad.

– Hadde rapporten kommet for 30 år siden, hadde mye av kritikken vært rettmessig, men siden 2001 har det blitt gjort mye for å rydde opp.Vatikanet oppfordrer jo til at man skal politianmelde og gjøre alt som står i ens makt for å forhindre barnemisbruk

Må fjernes fra stillingene

Katolske prester og andre kirkelige ansatte som har begått overgrep mot barn eller er mistenkt for dette, må fjernes fra stillingene sine og anmeldes til politiet, mener FN-komiteen som avla rapport onsdag.

Vatikanet får svært hard kritikk for unnfallenhet mot sexovergripere i egne rekker i rapporten, som også uttrykker bekymring for at kirken ennå ikke har erkjent hvor grove forbrytelser det er snakk om.

– Det er heller ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å hindre overgrep i framtiden, ifølge FN-komiteen.

I tillegg til å fjerne alle sexovergripere fra stillingene sine, mener FN-komiteen at Vatikanet må gi politiet alt arkivstoff om seksuelle angrep mot titusener av barn, slik at både overgriperne og de som har vært med på å skjule forbrytelsene, kan holdes ansvarlig.

Skal etterforske overgrepsskandalene

Rapporten er utarbeidet etter at utsendinger fra Vatikanet måtte møte til en offentlig FN-høring i forrige måned.

Aldri tidligere har Vatikanet fått så hard kritikk fra FN i kjølvannet av overgrepene som har rammet barn i både Europa, USA og Latin-Amerika.

I desember opprettet pave Frans en komité som skal etterforske overgrepsskandalene. I rapporten framholdes det at komiteen bør etterforske alle overgrepssakene, samt hvordan sakene ble håndtert oppover i kirkens hierarki, ifølge NTB.

— FN-rapport påvirket av homofile grupper

I en uttalelse onsdag slår den katolske kirke fast at den er opptatt av å beskytte barn mot overgrep.

Samtidig kritiseres FN for å blande seg inn i kirkens læresetninger ved å kritisere hvordan den forholder seg til homoseksualitet, prevensjonsmidler og abort.

— Private organisasjoner som er interessert i homoseksualitet, bryllup mellom likekjønnede og andre spørsmål har selvsagt presentert sine synspunkter, og på noen måter har de styrket en ideologisk linje, sier erkebiskop Silvano Tomasi til Vatikanets radio.

— Denne komiteen har ikke gjort FN en god tjeneste når den prøver å introdusere et krav til Vatikanet om å endre sin lære som ikke er gjenstand for forhandlinger, sier han.

Les også

  1. Overgrepsofre krever handling fra pave Frans

  2. Vil ha kvinnelige katolske prester

  3. Skandalene står i kø for paven

  4. St. Peters knokler på utstilling