Kina advarer USA foran dom om Sør-Kinahavet

BEIJING (Aftenposten) Spenningen stiger foran et internasjonalt tribunals avgjørelse om Folkerepublikken Kinas og Filippinenes territorielle krav i omstridt havområde.

Vietnamesisk (nærmest) og kinesisk kystvakt patruljerer nær hverandre i det omstridte og spente Sør-Kinahavet.

Kinas utenriksminister advarte USA mot å «foreta skritt som krenker Kinas suverenitet» i Sør-Kinahavet da han snakket i telefon med sin amerikanske kollega natt til torsdag, norsk tid. Wang Yi og John Kerry drøftet situasjonen foran en internasjonal domstolsavgjørelse i en sak som gjelder Kinas og Filippinenes rettigheter i det omstridte havområdet, melder nyhetsbyråene Reuters og Xinhua.

Wang fremholdt at Kina kommer til å sikre landets egen territorielle suverenitet og legitime maritime interesser og også sørge for fred og stabilitet, uansett hva som blir innholdet i dommen fra Den faste voldgiftsdomstolen i Haag.

Han oppfordret USA om å holde fast på sin selvpålagte forpliktelse om ikke å ta stilling til spørsmål om suverenitet over øyer og farvann i Sør-Kinahavet.

Wang sa videre at Kinas og USAs gjensidige forhold er «på et godt spor» og at landene bør konsentrere seg om å gjøre samabeidet bedre og samtidig sørge for en fornuftig håndtering av saker der de to stormaktene står mot hverandre.

Kina holder stor militærøvelse før dom faller

Tirsdag 12. juli skal Den faste voldgiftsdomstolen i Haag avsi
dom i saken som Filippinene har anlagt mot Kina med basis i FNs
havrettskonvensjon (UNCLOS).

I dagene før, fra tirsdag 5. til mandag 11. juli, skal kinesiske
militære styrker holde øvelse rundt de omstridte Paracel-øyene, melder nyhetsbyrået Reuters.

I en kort melding fra kinesiske militærmyndigheter fremgår det
at øvelsen vil foregå i et område øst-sørøst for øya Hainan og at øygruppen Paracel, som kineserne kaller Xisha, vil være inkludert i øvelsesområdet.

Ingen andre fartøyer vil få tillatelse til å befinne seg der så lenge manøveren pågår.

En filippinsk fisker klargjør sin båt mens andre fartøyer er på vei ut i omstridt farvann i Sør-Kinahavet.

Styrkedemonstrasjon

Nå holder Kina jevnlig militærøvelser i dette området og ved
andre øyer og farvann i Sør-Kinahavet, der landets suverenitetskrav kolliderer med Vietnams, Filippinenes, Malaysias, Bruneis og Taiwans. (se kart).

Likevel er det vanskelig å se denne manøveren som noe annet enn en styrkedemonstrasjon foran rettsavgjørelsen i Haag kommende uke.

De fleste eksperter tror dommerne vil gi Manila medhold på de fleste, om ikke alle, viktige punkter. Men Kina mener at Den faste voldgiftsdomstolen ikke har myndighet til å dømme i saken og vil nekte å rette seg etter avgjørelsen hvis Filippinene får medhold og blir tilkjent suverenitet over øyer og farvann de to landene strides om.

Ifølge kineserne har alle øyer og farvann de gjør krav på i Sør-Kinahavet, tilhørt Midtens rike i århundrer.

Kinesiske medier har den siste tiden lovprist cruisetrafikken
myndighetene har satt i gang til de omstridte områdene, og reklamert for det som kalles ”patriotisk ferie”.

Farlig spenning

På Woody Island, den største av Paracel-øyene, har kineserne bygget en flystripe. Ifølge amerikanske myndigheter har de også plassert
rakettbatterier der.

USA tar offisielt ikke stilling til suverenitets-disputten mellom Kina og de øvrige landene, men Washington har uttrykt sterk bekymring over Beijings bygging av kunstige øyer og utplassering av tungt militært utstyr.

For å markere retten til fri seiling, har amerikanerne ved flere tilfelle sendt store krigsskip nær opp til øyer Kina gjør krav på, og de påpeker hyppig at en betydelig andel av verdenshandelen er avhengig av uhindret skipstransport gjennom Sør-Kinahavet.

Ifølge Reuters frakter handelsskip årlig varer for 5000 milliarder dollar gjennom Sør-Kinahavet.

Beijing og Washington beskylder hverandre gjensidig for å øke
spenningen og militarisere det omstridte havområdet. Samtidig hevder begge parter at det finnes betryggende mekanismer for å unngå alvorlige konfrontasjoner.

Men faren for dette er åpenbart til stede: En utilsiktet hendelse i dette spente området, for eksempel en kollisjon mellom et
amerikansk og et kinesisk marinefartøy, ville kunne få
alvorlige og uforutsigbare konsekvenser, advarer ekspertene.

Kinas myndigheter har de siste dagene forsøkt å tone ned frykten for konflikt etter at den innflytelsesrike kommunistpartiavisen Global Times tirsdag skrev på lederplass at Beijing bør forberede seg på militær konfrontasjon om Sør-Kinahavet.

Amerikanerne frykter at Kina etter domsavsigelsen i Haag vil innføre en såkalt luftforsvarsindentiseringssone over Sør-Kinahavet, slik landet gjorde i Øst-Kinahavet i 2013, og at kineserne også vil trappe opp sin bygging og befestning av kunstige øyer.

www.facebook.com/jorgenlohne

https://twitter.com/JorgenLohne

jl@ap.no