Verden

Stans i togtrafikken etter togkollisjon og eksplosjonsfrykt i Göteborg

Mye av togtrafikken i Göteborg ble tirsdag stanset etter en kollisjon mellom flere togvogner som man antok var lastet med farlige kjemiske stoffer.

Et stort område ble sperret av ved Sävenäs i Göteborg etter togulykken natt til tirsdag.
  • NTB-TT

Politi og redningstjeneste ble varslet ved 4.30-tiden natt til tirsdag om ulykken ved en skiftestasjon for godstog i Sävenäs i Göteborg.

To rullende godsvogner kolliderte med en tredje som sto stille, ifølge sikkerhetssjef Kenneth Sjödahl i selskapet Green Cargo.

Vognen som sto i ro, har tidligere vært lastet med etylenoksid, en giftig og brannfarlig gass. Men den skal nå ha vært tom, ifølge Sjödahl.

– Svært alvorlig situasjon

Brannvesenet og redningstjenesten gikk først ut fra at godsvognen inneholdt etylenoksid. Det var også bekymring for at en av de andre vognene inneholdt hydrogenperoksid, som er et etsende stoff.

– Det er svært høy eksplosjonsfare. Situasjonen er meget alvorlig, og det er veldig kritisk, sa branninspektør Martin Berndtsson i redningstjenesten i Storgöteborg.

Droner ble brukt for å undersøke om det var lekkasjer fra godsvognene. I så fall kunne det vært høy risiko for eksplosjon.

Ved 11-tiden ble det imidlertid konkludert med at ingen lekkasjer hadde oppstått.

Sperret av

På grunn av eksplosjonsfrykten ble et område med en radius på 600 meter fra ulykkesstedet sperret av.

I tillegg ble all togtrafikk forbi ulykkesstedet stanset. Det påvirket alle tog fra Göteborg mot Alingsås, Skövde og Stockholm, samt trafikken i motsatt retning på disse strekningene.

I nærheten av skiftestasjonen ligger boliger, industribygninger og et sykehus, ifølge Aftonbladet. Flere bygninger ble evakuert, blant annet en skole og en barnehage.

Les mer om

  1. Stockholm
  2. Tog