Ekstreme metoder for å stoppe korona. Dype grøfter graves for å hindre folk i å forlate landsbyen.

SJULUTA, SIBIR (The Washington Post): Da rundt 10 prosent av befolkningen ble smittet med korona, tok lokale myndigheter flere uvanlige grep.

Grøftene rundt Sjuluta i Sibir har til hensikt å hindre inn- og utreise fra landsbyen.

En sjaman utførte ritualet i landsbyen Sjuluta i Sibir. Han skvettet syrnet melk på bålet, slaktet en sau og kokte kjøttet til en tykk suppe før han ledet folk i bønn til forfedrene.

Ifølge lokal folketro bidrar denne årlige seremonien til å sikre velstand og god helse for innbyggerne. I år fikk den i tillegg en helt ny betydning idet koronaviruset feier over Russland, og smittetallene stiger raskt.

Les hele saken med abonnement