Putin lover å ikke klamre seg til makten

Vladimir Putin sier at han vil gå av som russisk president i 2024 og ikke tøye loven for å beholde makten.

Vladimir Putin forsikrer at han ikke har planer om å bli sittende ut over presidentperioden, som er omme i 2024.

– Det er ikke det at jeg ikke ønsker å beholde makten, jeg liker jobben min, sa den 67 år gamle presidenten i et møte med lokale politikere i byen Ivanovo fredag.

– Men det vil være uakseptabelt eller ødeleggende for landet dersom jeg tyr til triks for å forlenge mandatet. Det frykter jeg, dette kommer jeg ikke til å gjøre, sa Putin.

Spekulasjoner

Spekulasjonene har vært mange etter at Putin i januar foreslo endringer i grunnloven som blant annet innebærer at det er nasjonalforsamlingen og ikke presidenten som skal utnevne statsminister og regjering.

Endringene innebærer også at statsministeren og regjeringen får mer makt, på bekostning av presidenten.

Lovendringen, som alt er vedtatt i underhuset i den russiske nasjonalforsamlingen, betyr også at framtidige presidenter kun kan sitte i to perioder.

Putins presidentperiode er omme i 2024, og han forsikrer at grunnlovsendringene ikke har noe med ham selv og hans egen framtid å gjøre.

Langt fram i tid

– Dette dreier seg ikke om meg. Vi foreslår ikke endringer fem eller ti år fram i tid, men minst for 30 til 50 år. Dette handler ikke om den nåværende situasjonen, sa han fredag.

Kritiske røster hevder grunnlovsendringene er et forsøk fra Putin på å beholde den reelle makten i Russland, ved å fortsette som statsminister når presidentperioden er omme. Dette avviser han.

– Hva ville det bety? Det ville innebære en todeling av makten i landet, noe som vil være helt ødeleggende for Russland, sa han.